Er komt een nieuw reglement voor groendaken, regenwaterputten en infiltratiesystemen !

28 September 2021

Er komt een nieuw reglement voor groendaken, regenwaterputten en infiltratiesystemen !

Bert Wouters stelde op de gemeenteraad van 27/9 volgende vraag. De stad heeft op vandaag geen enkel subsidiereglement voor het plaatsen van een groendak, regenwaterput of infiltratiesysteem. Dit werd, als het gaat over regenputten, al eens aangekaart door collega Vancoillie. Antwoord: niet nodig om iets te subsidiëren dat verplicht is. Al zijn er nogal wat situaties waar zulks dan toch niet verplicht is. De noodzaak en de voordelen van deze hemelwaterbuffers en recuperatiesystemen zijn gekend. In de strijd tegen wateroverlast en klimaatverandering moeten we elke mogelijke buffer gebruiken. We moeten burgers voldoende informeren en stimuleren om deze keuze te maken. Een premie is daarvoor een goed middel. Daarom vraag ik of de stad een subsidiereglement wil opstellen voor het aanleggen van een groendak, regenwaterput of een ander infiltratiesysteem in de gevallen waar het niet verplicht is, of voor het uitbreiden van de bestaande buffer- of infiltratiecapaciteit. Uit het antwoord van de schepenen leren we dat er in december op de gemeenteraad een nieuw reglement zal voorgelegd worden. We kijken er nu al naar uit.