Eindelijk een beetje durf - een fietszone in Rumbeke

04 Juli 2022

Eindelijk een beetje durf - een fietszone in Rumbeke

Groen Roeselare is al langer vragende partij voor fietszones in onze wooncentra en zeker rondom onze vele scholen.Tot nu toe was de reactie van het stadsbestuur afwachtend en aarzelend. Er was geen draagvlak (opmerking: blijkbaar alleen in Roeselare) en dus werden er geen fietszones ingevoerd. Met het circulatieplan zoals nu uitgetekend voor Rumbeke slaat dit stadsbestuur eindelijk de goede weg in. Er komt naast een uitbreiding van de 30 km zone, het herinrichten van tal van straten, ... ook een fietszone in het centrum van Rumbeke. Met in enkele straten ook uitlopers met fietsstraten. Dat is ons inziens wat goede politiek moet doen. De keuze voor de zwakke weggebruiker, op basis daarvan moedige keuzes maken en daarvoor draagvlak zoeken en creëren. Wat we in dit geval gedaan hebben door middel van uitgebreid en begeleid inspraaktraject.