Veilig feesten in Roeselare

04 Juli 2022

Veilig feesten in Roeselare

Naar aanleiding van een dodelijk verkeersongeval in de eerste nacht van de Batjes 2022 dat het leven van twee families helemaal overhoop gooide.Reactie op de brief van Kris Declercq naar aanleiding van het ongeval van Marthe en van de open brief van Thomas Ryon . Kris, Je wordt er stil van, maar nog veel meer zou je er kwaad van moeten worden. Je wijst op enkele problemen (bestraffing, rijbewijs met punten,...) die we zeker moeten aanpakken. Alle steun daarvoor. Er zijn wel enkele eigen beleidskeuzes, die we wellicht eerder onbewust nemen, die ook kritisch dienen bekeken te worden. De vraag stelt zich immers: "Doen we er als stadsbestuur inclusief politie echt alles aan om dit soort ongeval proberen te voorkomen?" En ik weet ook wel dat er niet zoiets is als een absolute garantie op veiligheid. Maar toch. Hoe rijmen we de sterke promotie voor feest, vermaak en alcoholgebruik met onze inspanningen op preventie. Hoeveel promotie gaat er naar dergelijke events. Hoeveel posts op sociale media heb ik dit WE op vrijdagavond zien passeren van prominenten/bestuurders alcohol in de hand. En hoe verhoudt zich dit in impact met onze preventie-initiatieven waar jezelf naar verwijst. Mag het dan niet plezant zijn? Zeker. Maar je voelt dat het fundamenteel onevenwichtig is. Dat het ene niet op kan tegen het andere. Daar moeten we echt iets aan veranderen. Alcohol is een monster dat niet door iedereen kan getemd worden. Alcohol en rijden met de auto is echt niet OK. Mag ik een voorstel doen? We blijven feesten en we blijven Batjes organiseren. Maar we omkaderen deze feesten/Batjes (1) met veel preventie - kunnen we geen batjes-BOB campagne lanceren ? Idem dito voor andere feesten. En kunnen we afspraken dat de batjes-BOB preventiecampagne evenveel centen krijgt als de promotiecampagne van het event? (2) met een aangekondigde brede controle actie door de politie tijdens deze evenementen op rijden in de auto met alcohol. Een batjes-BLAAS campagne. Twee voorstellen waarover Roeselare zelfstandig en autonoom kan beslissen. Twee voorstellen waarvan ik denk dat ze kunnen bijdragen aan een veiliger Roeselare. Waarop wachten we? Oprecht, Eddy Demeersseman, gemeenteraadslid Roeselare