Een gemeentelijke energiepremie voor wie het moeilijk heeft

08 September 2022

Een gemeentelijke energiepremie voor wie het moeilijk heeft

Eddy Demeersseman (Groen Roeselare) stelt op de gemeenteraad van maandag 12 september voor om een gemeentelijke energiepremie in te voeren. Het sociaal tarief is een sterke bescherming voor een grote groep inwoners met een laag inkomen. Daar is intussen iedereen het over eens. Op voorstel van minister Vanderstraeten heeft de federale regering gelukkig beslist om de groep rechthebbenden uit te breiden. Het is echter niet genoeg. Door de extreem hoge energieprijzen komt een eveneens grote, en nog steeds groter wordende, groep met een inkomen dat net de grens overschrijdt in grote problemen.Dit zijn burgers die tot nu geen steun nodig hadden, maar nu voor het eerst in de problemen komen. Verschillende steden waaronder bijvoorbeeld stad Genk hebben daartoe een extra energiepremie voor elektriciteit en verwarming ingevoerd die zich specifiek op deze groep richt. Groen Roeselare stelt daarom voor een energiepremie voor mensen zonder bescherming van het sociaal tarief en met  een laag inkomen in te voeren. Het voorbeeld van stad Genk kan daarbij als inspiratie dienen: een jaarlijkse energiepremie van 210 euro voor het dagelijks elektriciteitsverbruik een jaarlijkse premie van 210 euro voor verwarmingskosten via bronnen als elektriciteit, aardgas, pellets, mazout, … Uiteraard is het belangrijk dit goed af te stemmen op de maatregelen die door de Vlaamse en de federale overheid eventueel nog genomen zullen worden.