Waardevolle bomen op de ACV-site

11 Februari 2020

Waardevolle bomen op de ACV-site

Gemeenteraadslid Bert Wouters stelde volgende vraag op de gemeenteraad van januari 2020."De stad spreekt zijn ambitie uit om 100 000 nieuwe bomen te planten, daar staan we volledig achter zoals je weet. Het zijn natuurlijke luchtfilters, goed voor iedereen. Daarnaast moet er ook werk worden gemaakt van de bescherming van het bestaande groen en waardevolle bomen en tuinen. Op de ACV-site werden uiteindelijk de bouwplannen gewijzigd om toch de grote bomen daar te behouden, na veel druk van burgers en omwonenden. Gelukkig. Maar deze bomen staan niet alleen. Meerdere bomen van waarde, door hun grootte of geschiedenis, of als broedplaats voor dieren of ter versterking van de biodiversiteit, zijn ongetwijfeld al verdwenen, vele lopen op korte of lange termijn ook het gevaar om geveld te worden. Welk beleid wordt bij de dienst stedenbouw gevoerd op dit vlak? Welke maatregelen worden genomen om ze beter te beschermen?"Schepen Tom Vandenkendelaere antwoordde dat er zoveel mogelijk wordt geprobeerd om bestaande bomen bij bouwaanvragen te vrijwaren en dat compensaties voorzien zijn ingeval van kap. Er zou ook een inventaris opgemaakt worden, wat alvast een goede eerste stap kan zijn.#Hetkanbeter. De opmaak van een thematisch RUP Groen biedt echte garanties op bescherming van bestaand groen en toekomstige ontwikkelingen. Ook wat zich op privé-terrein bevindt kan zo geregistreerd worden. De stad Gent zet hier al grote stappen en kan een inspiratie zijn!Indien er toch kapvergunningen zouden toegestaan worden, met als voorwaarde compensaties, vraag dan op voorhand een financiële waarborg tot de compensaties uitgevoerd zijn.Vergeet last but not least zeker niet dat er opvolging nodig is en desnoods ook sanctionering. Alles van waarde is weerloos, het is onze taak om doeltreffend te beschermen wat bewaard moet blijven.#hetkananders #groenwerkt