Van betonstop naar groene start

30 Augustus 2019

Van betonstop naar groene start

Van betonstop naar “Groene start”   Er is de afgelopen weken veel te doen geweest rond de geplande aanleg van een containerterminal. Deze River Terminal zou mee kunnen helpen in de omslag van transport op de weg naar transport over het water, dat klinkt op zich niet slecht. Op korte termijn stak her en der wel protest op, uit verschillende hoeken.   Groen Roeselare is niet verwonderd over de bezwaren van burgers en FB-groep “meer bomen in RSL” tegen de kap van 114 bomen voor de toekomstige River Terminal langs het kanaal Roeselare-Leie. We onderschrijven deze ook. De bomenrij heeft een grote recreatieve waarde, een erfgoedwaarde en is een belangrijke buffer naar de achterliggende industrie. Daarenboven is het jaagpad een druk gebruikte fietssnelweg, die hierdoor zou moeten wijken of omgeleid worden. Maar er is meer aan de hand.   “Onze stad groeit snel.” stelt Filiep Bouckenooghe. Te snel?“De gevolgen van de Afbakening Stedelijk Gebied Roeselare en het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan worden in een sneltempo zichtbaar in de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Beveren, de nieuwe woonwijk Robaertpark, het serrecomplex aan de Veldbosstraat, woonontwikkelingen in Rumbeke, etc. Telkens gaat het om waardevolle open ruimte, waardevolle landbouwgrond en groene zones die van Roeselare een aangename leef- en fietsstad kunnen maken voor jong en oud. Telkens is er een conflict met de weinige beekvalleien, de landschappelijke kwaliteit, de biodiversiteit, de recreatieve bomenrijen met erfgoedwaarde en ga zo maar door.”   En er komt nog meer op ons af. Er is de vraag van de stad aan de provincie om bijkomende hectaren bedrijventerrein te mogen inrichten, het RUP Groenestraat, een nieuw bedrijventerein langs de Iepersestraat. Telkens nieuwe open ruimte die wordt ingevuld.   Trop is te veel, laat Deniza Miftari weten. “De weinige natuur die we nog hebben in RSL moeten we koesteren. Vandaar dat burgers dit niet verder pikken. En terecht.” Een containerterminal heeft uiteraard ook zijn functie. Groen Roeselare is niet blind voor de positieve gevolgen ivm transport: je houdt er zwaar vrachtwagenverkeer mee van de baan, wat positief is. Maar waarom moet dit altijd ten koste gaan van waardevolle natuur? Kan het geen en-en-verhaal zijn?   Als het de stad menens is met de realisatie van 100 000 bomen, dan moeten we dit nu zien in hun advies nav het openbaar onderzoek. We hebben nog altijd een voorbeeldfunctie wat betreft zorg voor de natuur. Iets waar andere centrumsteden beter in slagen.   Groen Roeselare vraagt dan ook aan het Schepencollege om een “negatief advies” te geven.   Gezien er nu pas een openbaar onderzoek is geweest, veel burgers bezwaren hebben ingediend en het Stadsbestuur een advies moet geven, zijn er nog mogelijkheden. “We vragen dan ook een snel onderzoek naar een alternatieve locatie, eventueel aan de overkant.” zegt Steven Dewitte. “Dit moet ook 2 extra voordelen bieden, namelijk een betere en snellere ontsluiting naar de E403 voor de verdere distributie van de containers en mogelijkheden tot uitbreiding in de toekomst.”   Groen wil ook verder in de toekomst meer aandacht voor het behoud van de open ruimte en het uitbreiden van bos en groene zones. “Met name compensaties voor het rooien van bomen en 100% uitvoering van het opgemaakte groenplan!” vraagt Bert Wouters, die de gemeenteraadsfractie komt versterken. “Respect voor ons natuurlijk patrimonium, in dialoog met burgers.”   In de krant kan je het artikel hier lezen. (foto door Joke Couvreur)