4 kandidaten voor de Vlaamse en federale verkiezingen

06 Mei 2024

4 kandidaten voor de Vlaamse en federale verkiezingen

Groen Roeselare trekt met 4 kandidaten naar de Federale en Vlaamse verkiezingen. Fino en Griet, Bert en Steven zetten hun schouders onder een project dat iedereen meeneemt, van een eerlijk klimaatbeleid tot goede en betaalbare zorg en eerlijke kansen voor iedereen:  

Bert Wouters – 6e plaats Kamer

Bert gelooft in verbinding! Waar mensen samenkomen en samenwerken, wordt gebouwd aan de toekomst. Als vader van 2 kinderen vindt hij die zo belangrijk. En dan liefst een toekomst waar mensen naar oplossingen zoeken en geen tegenstellingen.

In de gemeenteraad in Roeselare ijvert hij voor natuur en vergroening, voor duurzaamheid en klimaat en voor een switch in onze mobiliteit. Het moet anders en beter. De weg is nog lang, maar stap voor stap gaan we vooruit. Door de inzet van vele Groenen.

“Nu is de tijd waarop we moeten kiezen. De klimaatverandering is overal voelbaar, de schade loopt ook steeds meer op. Of we werken eraan en passen ons aan, of de factuur wordt te duur. We moeten onze verantwoordelijkheid nu opnemen”, zegt Bert.

Met Groen wil hij inzetten op betaalbare, groene energie voor iedereen. Voor openbaar vervoer waar je op kan rekenen. Voor het beschermen van de open ruimte die ons nu nog rest. Met aandacht voor iedereen.

Griet Decoster – 7e opvolger Kamer

Ook Griet was vroeger gemeenteraadslid, maar ijvert nu van achter de schermen voor meer bomen en zorg voor dieren. Als rijschoolinstructeur is ze enorm begaan met veilig rijgedrag en verkeer. Maar ze geeft ook veel tips over mobiliteit, autodelen, openbaar vervoer en respect voor zwakke weggebruikers aan jonge bestuurders.

“Willen we nog meer uitstelgedrag en de verantwoordelijkheid doorschuiven? De uitdagingen van deze tijd vragen krachtige beleidsmensen die ook kiezen voor minder mondige mensen en resoluut strijden voor een eerlijker, menselijker, veiliger en gezondere samenleving. Voor nu en straks, zodat we nog diep kunnen ademhalen”, zegt Griet.

Fino Tratsaert – 17e plaats Vlaams Parlement

Hebben wij niet dezelfde dromen, vraagt Fino zich af. Een wereld waar het voor iedereen goed leven is? Waar iedereen volop kansen krijgt? Ze is ervan overtuigd dat we daar enkel met een moedig, daadkrachtig beleid voor kunnen zorgen.

Solidariteit onder mensen, in Roeselare en wereldwijd, is al heel haar leven een belangrijke drijfveer. Ze engageert zich in vele sociale organisaties, in Welzijnsschakels, in t’Hope… Vanuit die achtergrond zetelt ze voor Groen in het BCSD in Roeselare.

“Ik maak me zorgen” zegt Fino. “Armoede neemt toe, de uitdagingen zijn groot. Dat mensen op straat moeten slapen, dat er veel te weinig betaalbare sociale huisvesting gerealiseerd wordt, dat zelfs werkende mensen de maandelijkse kosten niet altijd kunnen betalen, vind ik onaanvaardbaar.” Ontoereikend en te duur openbaar vervoer, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg zijn nog thema's waar ze een lans voor wil breken. Zorgen dat niemand uit de boot valt, daar gaat Fino voluit voor.

Steven Dewitte – 10e opvolger Vlaams Parlement

“Ik sta bij jullie, de mensen die soms wat extra hulp kunnen gebruiken”, zegt Steven. “Ik wil ervoor zorgen dat niemand aan de zijlijn staat en dat iedereen kansen krijgt om vooruit te komen. Dat betekent dat ik me inzet voor eerlijke kansen op onderwijs, gezondheidszorg, betaalbare huisvesting en werk. Samen kunnen we ervoor zorgen dat niemand wordt vergeten en dat we allemaal een eerlijke kans krijgen om succesvol te zijn.”

Steven is ook een sterkhouder bij Groen Roeselare, met enkele jaren in de OCMW-raad en bijna 9 jaar gemeenteraad. Zijn inzet voor verbinding in de samenleving en ondersteuning voor wie kwetsbaar is, zijn samen met zijn pet zijn handelsmerk.