Toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen.

05 December 2022

Toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen.

"Een Masterplan omdat niet iedereen kan." De huidige meerderheid verdedigt het "stop" principe. Een belangrijk onderdeel hiervan is mensen stimuleren om meer het openbaar vervoer te gebruiken. Ook wie een beperking heeft of ouder is en minder goed te been is, moet zich met het openbaar vervoer kunnen verplaatsen. De ervaring leert dat dit in Roeselare niet altijd evident is. De op- en afstapmogelijkheden van de bussen zijn daarbij een belangrijke hindernis. Daar zijn onder andere toegankelijkere haltes voor nodig. Vanuit de Vlaamse overheid werd het masterplan toegankelijkheid gelanceerd. Het Masterplan Toegankelijkheid is een actieplan om de halte-infrastructuur van het openbaar vervoer en hun omgeving tegen 2030 meer toegankelijk te maken. Een zeer waardevol initiatief waarop volgens Groen Roeselare volop moet ingezet worden. Er staan er trouwens middelen en ondersteuning tegenover. Naast een coaching traject ontvangt de Stad 5000 euro subsidie per halte die toegankelijk wordt aangelegd.      

Raadslid Steven Dewitte stelde daarom volgende vraag op de gemeenteraad van 21 november 2022:

1. Tekent de stad Roeselare in op het charter masterplan toegankelijke haltes?

-> Check: Stad Roeselare tekent in op dit masterplan en is volop bezig met de voorbereidingen die men zal voorstellen op de gemeenteraad in december. De cijfers tonen aan dat er in Roeselare 170 haltes zijn, waarvan er slechts 54 toegankelijk zijn voor personen met een beperking mits assistentie en er hiervan 32 volledig autonoom toegankelijk zijn.

2. Neemt ze daarmee ook het engagement op om de bushaltes voor iedereen toegankelijk te maken en wat is de streefdatum?

-> Halve check: Schepen Van Coillie belooft dat er 50% van de haltes tegen 2030 zal aangepakt worden, omdat het masterplan vanuit de Vlaamse Overheid dit ook zo voorschrijft. Groen Roeselare benadrukt hierbij dat het belangrijk is dat men ook na 2030 verder gaat met de overige haltes zodat elke halte in de toekomst volledig toegankelijk is voor iedereen.