Tegen nieuwe verkavelingen en Mac Donalds in het buitengebied

31 Mei 2021

Tegen nieuwe verkavelingen en Mac Donalds  in het buitengebied

Ontwikkelaar V&T Bouw plant een nieuwe verkaveling op de hoek van de Moorseelsesteenweg en de Vlietputstraat. Oppositiepartij Groen kan zich niet vinden in deze plannen. “Al van bij mijn eerste tussenkomst op de gemeenteraad, bijna 2 jaar geleden, kaart Groen Roeselare al aan dat er teveel open ruimte in het buitengebied sneuvelt” zegt Bert Wouters. “De ring is bijna dichtgebouwd, de laatste stukjes worden binnenkort wellicht opgeofferd. Telkens is er wel een reden om het dit keer toch toe te staan. Ik ben het daar niet mee eens. Buiten de grote ring moeten we nu stoppen met bijbouwen.” Landbouwgrond moet in een snel tempo wijken voor industrie, bedrijven en wonen. En dat terwijl in het hele land landbouwers al langer noodkreten slaken. De prijs van landbouwgrond schiet door speculatie de hoogte in en beetje bij beetje verdwijnen ze definitief uit het areaal. Die gronden zijn nodig voor voedsel, roepen ze. Wel een beetje onverwacht dat de steun voor landbouw hier uit groene hoek moet komen. Plannen van meer dan 30 jaar oud bepalen hier mee de invulling van de stad vandaag. Het is toch niet omdat dit gebied ooit werd ingekleurd als een woonkorrel, waar wonen kan toegestaan worden, dat we daar nu niet meer moeten over nadenken. De visie op stadsontwikkeling van toen, blijven inzetten op lintbebouwing, strookt niet meer met de inzichten van nu. In het bestuursakkoord zijn die uitgangspunten: slimme verdichting, woonontwikkelingen binnen de 2 ringstructuren en tot slot het maximaal behoud van open ruimte buiten de grote ring. In het stuk over “een stad met bomen en bossen” wordt het versterken van het open landschap nog eens herhaald. “De verkavelingsvergunning werd nog niet toegestaan, dat heb ik op de commissie voor de zekerheid nog eens nagevraagd” besluit Bert Wouters. “Dit toestaan gaat regelrecht in tegen de principes die je als stad zelf vooropstelt. Wij kunnen dit niet steunen. We rekenen erop dat het college deze verkavelingsaanvraag afwijst.” Tegelijk kwam de nieuwe vergunningsvraag voor Mac Donalds aan de rand van het Bergmolenbos aan het licht. Ook daar heeft Groen Roeselare hele grote vragen over. Het gaat uiteraard over het mogelijke probleem van zwerfvuil in een groengebied. Maar het gaat evenzeer over de verdere verharding en verstedelijking van het buitengebied.Stad Roeselare geeft aan ook grote vragen te hebben over de toekomst van de verkaveling bevestigde schepen Muylle. Er wordt gewerkt aan een visie. Wel zijn we heel benieuwd naar hun definitieve keuzes en plannen. Een heel belangrijk punt voor Groen Roeselare om op te volgen.