Strikte opvolging en open en volledige communicatie over PFOS in Roeselare

26 Juni 2021

Strikte opvolging en open en volledige communicatie over PFOS in Roeselare

Wat begon met de 3M-fabriek in Zwijndrecht en Oosterweel , blijkt meer en meer een probleem te zijn dat zich in heel Vlaanderen aandient, ook in Roeselare. PFOS is een chemische stof die én moeilijk of niet afbreekbaar is én kankerverwekkend.  Eddy Demeersseman (Groen Roeselare) stelde op de gemeenteraad van maandag 28 juni vragen over de opvolging en stand van zaken met betrekking tot PFOS in Roeselare.Eddy Demeersseman : “Ook in Roeselare zijn er minstens drie bedrijven (Zargal, Belcroom en Renewi) met een vergunning om PFOS in de riolen of in de vaart te lozen. We hebben geen zicht op de werkelijke lozingen van deze bedrijven. Daarnaast weten we dat enkel sectoren potentieel gevaarlijk zijn : metaalbewerking (galvaniseren) en textiel.  Van dit type bedrijven zijn en waren er nogal wat in Roeselare weten we. Dit noopt tot opvolging.” “Eén van die bedrijven (vergunning en potentieel gevaarlijk)  is/was het bedrijf BELCROOM dat zich vorig jaar in oktober geconfronteerd zag met een zware bedrijfsbrand waarbij heel wat bluswater de vrije loop kreeg. Er was sprake van een vervuiling chroom en nikkel.  We vragen ons af of er ook gecontroleerd werd op PFOS.“ “Omdat de schadelijke stof vroeger ook in brandweerschuim zat, zijn echter ook heel wat van deze terreinen vervuild, blijkt uit een rapport van afvalstoffenmaatschappij OVAM. Hoe zit het dan met onze eigen brandweersite in Roeselare en eventuele oefensites (ook in het verleden)?” Groen Roeselare vraagt vooreerst een strikte opvolging van deze problematiek in samenspraak met OVAM.  Eddy Demeersseman:  “Een eerste stap daarin is het zicht krijgen op de problemen. Zijn er sites vervuild? Hoeveel? Hoe zwaar? Dat kan door het snel (laten) uitvoeren van metingen in de omgeving van deze terreinen en in onze waterlopen.” Intussen en mede naar aanleiding van deze vraag heeft Roeselare gecommuniceerd over deze zaak. De mededeling kun je hier lezen. Groen Roeselare is tevreden met de proactieve aanpak waarbij Roeselare zelf metingen gaat organiseren en niet wacht op OVAM. Eddy Demeersseman vroeg op de gemeenteraad zeker extra aandacht voor (vroegere) industriële zones dichtbij woongebieden of die intussen woongebied geworden zijn. Groen Roeselare vraagt voorts dat het stadsbestuur blijvend actief, open en volledig communiceert over de plan van aanpak en de resultaten van metingen en acties. Groen Roeselare neemt zich in elk geval voor dit proces van dichtbij op te volgen.