Statiegeld - duidelijk geen prioriteit voor Roeselare

26 Maart 2021

Statiegeld - duidelijk geen prioriteit voor Roeselare

Afgelopen weekend was het weer zover: honderden mooimakers uit wijken en verenigingen trokken door de stad voor de jaarlijkse opruimactie. Een dikke pluim en dankjewel voor wie meehielp, alleen blijft het jammer dat dit nodig blijft. En 2 jaar nadat de stad bevestigde te zullen aansluiten bij de Statiegeldalliantie, is dit nog steeds niet gebeurd. “Zoals elk jaar was ik ook weer van de partij,” vertelt Bert Wouters, gemeenteraadslid voor Groen. “Dit keer met het hele gezin. Nu de kinderen groot genoeg worden willen we ook permanente mooimakers zijn en op regelmatige basis de buurt proper houden. Eigenlijk onbegrijpelijk hoeveel afval gewoon achteloos wordt achtergelaten. Zwerfvuil is een grote ergernis voor zo veel mensen en wij willen deel uitmaken van de oplossing. Een ergernis die al vaak op de politieke tafel kwam. Met Groen Roeselare ijverden we er jaren aan een stuk voor om als stad aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Leen Sercu en Steven Dewitte stelden herhaaldelijk deze vraag op de gemeenteraad. Het antwoord was immer nee. Op 25 maart 2019 veranderde alles: 2 jaar (!) geleden stelde collega Tom Vandenkendelaere nu deze vraag en wonderbaarlijk, de stad zou meestappen in het verhaal van de Statiegeldalliantie.” Maar op vandaag is Roeselare nog altijd niet aangesloten. Navraag bij de organisatie leerde dat de stad nog geen initiatief nam. Een jammerlijk misprijzen voor de inzet van zovelen. De invoering van statiegeld zou een groot deel van het zwerfvuil waarde geven, waardoor je het niet meer weggooit. “Waarom is de stad tot op vandaag nog niet aangesloten bij de Statiegeldalliantie?”, vraagt Bert Wouters zich af. “Op die vraag wil ik graag een antwoord van het bestuur!”