Sneller werk maken van meer deelauto's in Roeselare.

21 December 2022

Sneller werk maken van meer deelauto's in Roeselare.

“Het aantal deelauto’s in Roeselare moet een versnelling hoger!”, aldus Raadslid Eddy Demeersseman Deelauto’s zijn volgens Groen Roeselare een duidelijk en belangrijk onderdeel van de klimaattransitie waar we voor staan. Duurzame- en deelmobiliteit moet over een paar jaar mainstream zijn in gans de wereld, Europa, België en zeker ook in Roeselare.  

Andere steden, om Gent niet te noemen, zijn voorlopers op dit vlak. Daar zijn meer dan 1000 autodeelplaatsen en deelauto’s waarvan 16.000 bewoners hiervan gebruik maken. Op korte termijn hebben ze de doelstelling om naar 25.000 gebruikers te gaan.

Als we de vertaling van het aanbod in Gent maken naar Roeselare zou onze doelstelling 250 deelauto’s en 6.000 gebruikers moeten zijn.

Raadslid Eddy Demeersseman stelde op de gemeenteraad van 19 december volgende vragen:

1.Waar staan wij in termen van deelauto’s en aantal gebruikers?

Antwoord: er zijn 13 deelauto's (Cambio, Coopstroom en Degage). Er is geen zicht op het aantal gebruikers en aantal kilometers die hiermee gereden worden.

2.In welke mate gebruikt de organisatie “Stad Roeselare” het systeem deelauto’s in termen van aantal gebruikers en gereden kilometers?

Antwoord: Tot nu toe zijn dat 94 ritten en 3171 gereden kilometers.

3.Wat zijn de concrete plannen en doelstellingen van stad Roeselare in termen van deelauto’s, gebruikers, gereden kilometers en eigen gebruik tegen 2025?

De stad engageert zich om 120 deelauto’s ter beschikking te hebben tegen 2030.

Onze conclusie:  Stad Roeselare moet meer dan één versnelling hoger. De ambitie van 120 deelauto's tegen 2030 is in onze opinie veel te laag. Dit moet dubbel zo veel en dubbel zo snel.

Men zou kunnen beginnen met het gebruik van eigen deelwagens voor eigen gebruik. Dit ter vervanging van het aankopen van eigen wagens. Men zou ook de wagens van Stad Roeselare kunnen ter beschikking stellen via een deelwagensysteem. Tenslotte is ook de handhaving belangrijk; plaatsen voor deelwagens die bezet worden door auto's die daar niet hoeven te staan, ondermijnen het systeem.