Samen beter doen

27 Februari 2014

Dat is écht onze ambitie. Het kan immers stukken , in Vlaanderen, in België, in Europa. Groen heeft een ambitieus programma uitgewerkt. Wij koppelen meer jobs en eerlijkere lonen aan het aanpakken van de vervuiling. We geven zuurstof aan de economie en houden rekening met de gezondheid van iedereen.   Daarvoor steken wij bij Groen de handen uit de mouwen. Want als wij het niet doen, komt er niets van in huis. CD&V, N-VA, open VLD en sp.a zitten in de federale en de Vlaamse regering en hebben daar geen oplossingen uitgewerkt voor de vele problemen. Denk aan de jonge ouders die geen crèche of school vinden voor hun kind. Aan de ouderen die zorg nodig hebben maar waar geen plaats voor is. En ondertussen loopt onze energiefactuur  op. We blijven fossiele brandstoffen gebruiken en CO2 uitstoten. Veel jongeren vinden geen job terwijl ze zin hebben om te werken en graag een zeker inkomen willen. Het zijn problemen waar mensen dag in, dag uit mee te maken hebben, het is aan Groen om hier iets aan te .   Onze oplossingen zijn duidelijk. Wij verlagen de belastingen op arbeid en verschuiven die naar vermogenswinst en vervuiling. Zo slaan we twee vliegen in een klap: meer jobs en minder vervuiling. Door de energiefactuur te verlagen voor mensen die minder verbruiken, belonen we hen  die spaarzaam omgaan met energie. En het is ook goed voor het milieu. Iedereen verdient voor ons een plaats in de maatschappij, of je nu jong bent of oud, gezond of ziek. We werken de wachtlijsten weg door te zorgen voor meer plaatsen in de crèches, scholen en professionele zorg, gecombineerd met betere mogelijkheden voor familie en vrienden om aan mantelzorg te doen. Hiervan maakt  Groen een echte prioriteit van.   Op ons eentje kunnen  we dit ambitieuze programma natuurlijk nooit  waarmaken. We moeten het

beterdoensamen doen. Samen met jullie, samen met de mensen in onze straat en buurt, samen met actiegroepen en middenveldorganisaties, samen met werkgevers en werknemers, samen met de verschillende bestuursniveaus Vlaanderen, Brussel, België en Europa.