Ruimte voor Roeselare - programma 2012

20 September 2012

  Klik hier voor het programma 2012 - Ruimte voor RoeselareEen verkiezingsprogramma schrijven, hoe begin je eraan?

Je kan vlijmscherpe kritiek leveren op je voorgangers of tegenstanders. Maar wat levert het op?

Maar mag je de pijnpunten dan niet scherp stellen? Natuurlijk wel.

Je kan fantastische ideeën lanceren, in de meest letterlijke zijn van het woord. Maar is dat geloofwaardig?

Je kan zeggen dat je alles meteen ten goede, meer zelfs: ten beste, zal oplossen. Maar is dat realistisch?

 Met dit programma probeert Groen Roeselare zijn gedachten te ordenen. De visies die we al jarenlang verkondigen scherp te stellen en onszelf te tonen in onze eigenheid. Niet in de zin van: wat we zelf doen, doen we beter. Eerder in de zin van: wat we nu zeggen, zeggen en doen we al jaren (en stilaan overtuigen we meer en meer mensen).

 Je zal hier dan ook weinig kritiek vinden op de zetelende meerderheid. We zullen niet spreken in termen als Immo Roeselare of Hoorneverkavelingen. We zullen het niet hebben over de gebroken verkiezingsbeloftes dat de belastingen niet zouden verhogen. We zullen zelfs zelf geen directe belastingsverlaging aankondigen. Wat we wel beloven is: waar voor je geld; belastingsgeld dat nuttig wordt besteed om samen te bouwen aan het Roeselare van de toekomst.

 Want viel het niet eenieder op? De resultaten van het prestigieuze droomproject 'Roeselare 2030' kleurden Groen. Vlotte mobiliteit, een autoluw centrum, groene straten en wijken. Een creatieve, bruisende stad, een recreatief sportende stad. Een kindvriendelijke maar evengoed seniorvriendelijke stad, een stad waar niemand uit de boot valt. Een stad die ademruimte biedt. Met gezonde lucht. Een echte centrumstad die alle groeipijnen die daarmee gepaard gaan, door middel van een vooruitziend beleid tot een minimum herleidt.

 De 'Krant van de Toekomst' hier kopiëren zou echter al te gemakkelijk zijn.

 Wij beseffen immers maar al te goed dat Groen het gedroomde Roeselare van de toekomst niet kan maken. Althans niet alleen.

Onze toekomst en onze stad van de toekomst moeten we samen bouwen. Samen met alle Roeselarenaars. Over de grenzen van generaties heen, ongeacht afkomst of overtuiging. Mensen van de meest diverse pluimages, elk met hun eigenheid.

 Alleen samen kunnen we alle uitdagingen aan die gepaard gaan met een groeiende stad, met vergrijzing, met verstedelijking, met verkleuring,?

 Dit programma tracht alvast de paden uit te stippelen. Volledig zal het niet zijn. En je er voor de volle 100% in herkennen, zal wellicht ook niet evident zijn. Toch zijn we ervan overtuigd dat de groene visie op lange termijn moet leiden naar een leefbaar en levendig Roeselare. Ons Roeselare van de toekomst.