Roeselare lijkt stilgevallen

23 April 2020

Roeselare lijkt stilgevallen

Wat is voor jou de belangrijkste realisatie van het stadsbestuur in het voorbije jaar? Kan je niet meteen iets bedenken? Wel, wij ook niet. Projecten zoals Trax, die we tijdens de vorige bestuursperiode samen op poten zetten, werden verder uitgewerkt. Maar nieuw beleid zien we niet. Het lijkt erop dat het stadsbestuur is ingedommeld.Na zijn klinkende overwinning bij de verkiezingen van 2018 had burgemeester Declerq (CD&V) alle kaarten in handen om een ambitieus beleid te voeren. Met de stilzwijgende steun van de kleine sp.a en Open VLD kon hij ten volle zijn verkiezingsprogramma "Voluit verder vooruit" uitvoeren. In plaats van die vooruitgang zien wij echter vooral stilstand. In de meerjarenplanning staan mooie toekomstbeelden. Maar het valt nog maar af te wachten wat ervan in huis zal komen. Je kan immers niet tegelijk pleiten voor het behoud van open ruimte én voor het ontwikkelen van extra bedrijventerreinen. Je kan niet tegelijk inzetten op ongeremd autoverkeer én op veilig fietsverkeer. Besturen is keuzes maken. En dat gebeurt vooralsnog niet. Helaas is niet kiezen ook een vorm van kiezen. Dan kies je ervoor om alles op zijn beloop te laten. Je kiest ervoor om je stad in handen te geven van projectontwikkelaars. Als er jaarlijks een paar honderd auto’s bijkomen in de stad, dan betekent niets doen dat je de stad laat (ver)stikken. Zonder keuzes voor gemeenschapsvorming creëer je vereenzaming en onbegrip. Niet kiezen is ervoor kiezen om noodzakelijke keuzes door te schuiven naar volgende generaties. De nieuwe fractie van Groen Roeselare in de gemeenteraad: Bert Wouters, Steven De Witte, Eddy Demeersseman