Persnota Helihaven

01 Oktober 2009

Momenteel loopt het openbaar onderzoek betreffende de milieuvergunningsaanvraag van de NV TORAN en dit van 03 09 2009 tot 03 10 2009. De vergunningsaanvraag betreft een

milieuvergunningsaanvraag tot uitbating van een burgerlijke helihaven
op de maatschappelijke zetel van de NV. Er wordt een uitspraak
voorzien door het college van Burgemeester en Schepenen half november.

Groen! Roeselare zal in deze
nota aantonen dat deze vergunning; het uitbaten van "?de grootste
helihaven van België (sic)", - niet verenigbaar is met de omgeving,
en dus ook geweigerd moet worden.

Dit betekent dat er op deze
locatie, gelegen in een onaangetast open ruimte gebied (APA) en geprangd
tussen de woonkernen Beveren Noord, de Kapelhoek en Hooglede- Gits
,
geen burgerlijke helihaven kan geëxploiteerd worden
.

Als het college de milieuaanvraag
negatief adviseert kan het FOD mobiliteit geen verdere vergunning toekennen,
en kan er enkel voor privé doeleinden worden gevlogen.

De voorgeschiedenis

In 2005 werd een principiële
vraag door de uitbater van de helihaven goedgekeurd zonder vergunningsplichtige
bouwwerken, door zowel de AHROM, het Stadsbestuur en lokale politiezone
RIHO, die een gunstig advies gaf vanuit verkeertechnisch oogpunt.
Op dat moment
was het opstijgen en landen van helikopters geen vergunningsplichtige
activiteit, zolang er geen vergunningsplichtige bouwwerken werden
uitgevoerd.

Eind 2007 informeert de uitbater
zich bij het stadsbestuur of het mogelijk zou zijn de bestaande schuur
gedeeltelijk om te bouwen tot een lokaal waar vlieginstructies gegeven
kunnen worden aan helikopterpiloten. Maar ook als er helikopters mogen
gestald worden in de schuur.

Deze schuur bevindt zich op
het terrein van een gerenoveerde hoeve, waar ook de maatschappelijke
zetel van de NV TORAN, uitbater van de helihaven is gevestigd.

Begin 2008 geeft het college
van Burgemeester en Schepenen in de marge van dit verhaal, zijn administratie
opdracht, om ter plaatse eventuele inbreuken op de bouwvergunning vast
te stellen. Deze waren er toen er niet. Onder andere omdat de schuur
op dat moment
niet ingericht was als lokaal voor het geven van
vlieginstructies.

Wijziging VLAREM

Maar begin dit jaar werd
het Vlarem gewijzigd, waardoor het uitbaten van een burgerlijke helihaven,
onderwerp van het openbaar onderzoek, een milieuvergunning nodig
heeft, sinds 01 03 2009. (rubriek 57.4, klasse 2).

TORAN : torenhoge ambities

Dat de NV TORAN torenhoge ambities
heeft, die veel verder gaan dan een enkele rondvlucht voor eigen plezier,
leidt Groen! Roeselare af uit volgende elementen: hun website, hun statuten,
de feitelijke aanvraag.

Toran's Website:

Op de site staat te lezen (op
26 sept. 2009):

Toran's Helihaven

Toran opereert van
op de
grootste helihaven van België.
Bovendien ligt de helihaven in Roeselare-Beveren, het kloppende hart
van West-Vlaanderen en op een boogscheut van belangrijke verkeersaders.

Toran biedt u ook de
mogelijkheid om - op aanvraag - uw helikopter voor langere tijd te stationeren
op één van de zes parkeerplaatsen gelegen bij de helihaven.

Helikopter school.

Als Toran al niet de grootste
helihaven van België is, hebben ze in elk geval de ambitie het
te worden. Niet alleen door het ontwikkelen van eigen activiteiten,
maar ook via het stallen 'uw' helikopter op één van de zes (?)
parkeerplaatsen?

Verder lezen we op site:

Bij helikopter school
Toran kunt u een door het bestuur der
luchtvaart erkende opleiding volgen tot het behalen van de vergunning
privaat piloot volgens de Europese reglementering.

Niet alleen economische activiteiten,
maar het oprichten van school staat op de agenda. Kleinschalig?

Toran NV: de statuten:

De (gewijzigde) statuten van
de NV Toran werden neergelegd bij de kamer van koophandel te Kortrijk
op 07 10 2008, betreffende o.a. een doeluitbreiding.

Onder artikel drie, waarin
het maatschappelijk doel van de NV wordt omschreven, lezen we het volgende:

 • A: Het vervoer
  van alle goederen en van alle producten, alsmede het huren, verhuren
  en bevrachten van alle vervoermaterieel.
 • B: De commerciële
  exploitatie van de luchtvaart, zoals het geven van vliegtuig- en helikopteropleiding,
  het geven van luchtdopen, luchtfotografie en andere vormen van
  luchtarbeid.

Verder zijn in het maatschappelijk
doel nog opgenomen: het fokken van paarden; het houden van een manege;
import en export -groot en detailhandel- van veterinaire producten?

Wat begrijpen we hieruit?

Groen! stelt vast dat, zowel
vanuit hun externe communicatie, zoals hun website, als vanuit hun maatschappelijk
doel, overduidelijk blijkt dat er minstens zes plaatsen zijn voor heli's,
en dat er een duidelijke ambitie blijkt voor een
sterke commerciële exploitatie
, om de grootste helihaven
van België te zijn, of te worden.

Wat vrezen we hieruit?

Dat het niet in te schatten
is over hoeveel vliegbewegingen, vlieguren, het stijgen en het landen,
per dag in de toekomst zal gaan.

En dit op een locatie die daar
niet is voor geschikt: gelegen in een onaangetast open ruimte gebied
(APA) en geprangd tussen de woonkernen Beveren Noord, de Kapelhoek
en Hooglede- Gits
.

Op een locatie of in een omgeving
waar een aanvraag voor hoevetoerisme is geweigerd!

Volgens het bezwaarschrift
dat momenteel circuleert, en wat Groen! Roeselare ferm ondersteunt,
worden nu, op sommige tijdstippen, meer als 10 vluchten per dag gehaald,
tot ergernis van de inwoners van Beveren Noord, de Kapelhoek, en van
Hooglede Gits. Er blijken, nog steeds volgens het bezwaarschrift ook
al klachten te zijn neergelegd. Ook de stad Roeselare is op de hoogte:
uit een nota van de dienst milieu: De problematiek is het stadsbestuur
van Roeselare niet geheel onbekend, aangezien ook inwoners van de stad
Roeselare veelvuldig klagen over de activiteiten van de helihaven.

Groen! stelt vast dat deze
klachten alleen maar kunnen stijgen!

Bovendien stellen we ons vragen
over de opslag van brandstoffen (Avgas 100LL), de verwerking van de
afvaloliën, aan- en afvoer van goederen via de weg voor verdere overslag
op de heli's, de richting en de hoeveelheid van de aanvliegroutes?

Dat het allemaal niet zonder
gevaar is blijkt uit een artikel uit het Nieuwsblad van 19 05 2004,
"Helikopter maakt ultieme noodlanding in weide",
waarin beschreven
wordt hoe de eigenaar en tevens uitbater van de NV Toran met zijn helikopter
crasht en in een weide van boer Depraeter te Sleidinge terechtkwam?

Wat vraagt
Groen! Roeselare?

Groen! Roeselare
vraagt aan het college van Burgemeester en Schepenen, deze milieuvergunningsaanvraag
negatief te adviseren, wegens een flagrante onverenigbaarheid van de
vergunningsplichtige inrichting en de goede plaatselijke ruimtelijke
ordening.

26 oktober 2009

Voor Groen! Roeselare:

Eric Steyaert.
Voorzitter.