Over een te dure energiefactuur waarmee de stylo's betaald worden

31 Mei 2021

Over een te dure energiefactuur waarmee de stylo's betaald worden

Op de gemeenteraad van 31 mei 2021 kwamen we tussen over de hoge energiefacturen veroorzaakt door Gaselwest, de hoge dividenden die dat oplevert voor Stad Roeselare, en het gebrek aan duidelijke bestemming van deze fondsen. Wat stellen we vast? Roeselare ontvangt jaarlijks ongeveer 4.000.000x euro aan dividend van Gaselwest.Klinkt goed? Dit is het niet.Want de Roeselarenaar betaalt dankzij Gaselwest ook de hoogste energiefactuur. Gemiddeld betaalt elke Roeselarenaar jaarlijks ongeveer 150 € teveel voor zijn elektriciteit en gas. Een onterechte en veel te grote bijdrage ons inziens.Gaselwest hanteert daarenboven een tarievenstructuur waarbij bedrijven tot 20 keer minder betalen dan personen.  Ook hier zijn we in het Vlaamse energielandschap jammer genoeg uniek. Heel erg sociaal kun je de tarievenstructuur, waarmee we onze 4.000.000 euro verdienen, dus ook al niet noemen. De 4.000.000 euro verdwijnt daarenboven in de grote pot van de Roeselaarse stadskas. Wat doen we er dus mee? Wel we betalen er ons papier mee, we bouwen er een nieuw stadshuis mee,…. We doen met andere woorden alsof de dividenden een normale, en altijd durende bron van inkomsten is. Een jaarlijks cadeau als het ware. De Roeselaarse kadobon voor de stadskas. We vergeten daarbij dat we hier eigenlijk gebruik maken van een extra belasting, bovenop  de al hoge stadsbelastingen. Let op. Ik ben, wij zijn, niet tegen belastingen. Waar we wel tegen zijn is een vorm van tersluikse belasting in de vorm van een hogere energiefactuur. Belastingen moeten duidelijk zijn qua doel, qua motivatie. Er wordt tenslotte, en ook dat vinden we heel belangrijk, op geen enkele manier een link gemaakt naar bv de zo noodzakelijk transitie naar duurzame energie. Stel je voor dat we jaarlijkse 4.000.000 euro zouden kunnen gebruiken om in Roeselare werk te maken van de omslag naar duurzame energie. 4.000.000 euro voor de opstart van een eigen stedelijk energiebedrijf. 4.000.000 euro voor zonnepanelen, windmolens, warmtenetten en buurtbatterijen? 4.000.000 euro om Roeselare klaar te maken voor de toekomst. Dat zou een goede besteding van middelen zijn. Wat wij vragen. Daarom vragen we aan de vertegenwoordigers van de stad Roeselare in Gaselwest om binnen de RvB en AV te vragen naar Een beleidsplan waarin werk gemaakt van lagere energietarieven voor de inwoners. Een eerlijker verdeling van de kosten tussen particulieren en bedrijven Dit kan door de afbouw van de rijkelijk dividenden van de steden/gemeenten. Daarom vragen we aan deze meerderheid om zolang de dividenden niet verminderd worden om : De inkomsten van de dividenden van Gaselwest rechtstreeks en eenduidig te besteden aan de noodzakelijke transitie naar duurzame energie van Roeselare en zijn inwoners. Voor ons kan dit het best gebeuren via een eigenstandig en autonoom Roeselaars energiebedrijf.