OCMW-raadslid Steven Dewitte: meer mensen aan boord houden

01 September 2013

Een nieuwe start ?  1 september nadert en voor velen betekent dit een jaarlijkse inkoop van schoolboeken en ander materiaal. Het terug zien van de schoolkameraden en de ouders aan de schoolpoort. Een leuke periode van vertellen over de reis en de leuke uitstapjes. En toch voor sommigen is dit een jaarlijkse teleurstelling. Niet iedere mama of papa kan voor zijn kind een nieuwe boekentas kopen, laat staan de nodige boeken. Voor Plopsaland is geen geld en voor een reis zeker niet. Zowel voor ouder als kind is dit een lastige periode.

Meer dan 10% van de kinderen in ons land leeft in dergelijke armoede.

Ik gebruik dit voorbeeld om een pijnpunt aan te halen. Het gaat natuurlijk om meer dan schoolkosten alleen. De stijgende energiekosten, voedselprijzen en huurprijzen treffen iedereen. Steeds meer gezinnen geraken niet "rond" tegen het eind van de maand. Daarom heeft men in iedere OCMW een systeem van aanvullende steun. Dit is een bedrag die mensen helpt de eindje iets makkelijker aan elkaar te knopen. Een helpende hand om specifieke noden te dekken zoals verwarming, schoolkosten, onvoorziene kosten, medische kosten...

Jammer genoeg vallen deze kosten ten laste van je lokaal OCMW, maar zoals je kan lezen is deze hulp meer dan nodig. Ik geloof dat we de aanvullende steun moeten optrekken en dat het meer mensen moet kunnen bereiken.

Volgend jaar komt dit allemaal ter sprake in het Bijzonder Sociaal Comité, waar we de aanvullende steun zullen herbekijken en reorganiseren, om zo meer mensen aan boord te houden.