Groen in een nieuw en krachtig bestuur voor Roeselare

31 Oktober 2012

13 krachtpunten voor een bruisend,groen, sociaal en ondernemend Roeselare2013 ? 2018: een nieuw en krachtig bestuur doorCD&V, sp.a en Groen Gisteren maakten de coalitiepartners Groen, CD&V en sp.a het nieuwe bestuursakkoord voor Roeselare bekend.De nieuwe coalitie gaat samen voor meer Roeselare. Ze beseftten volle dat Roeselare vooruit moet en toch de tering naar de neringmoet zetten. Daarom zal er de komende zes jaar geïnvesteerd worden ininitiatieven die alle inwoners ten goede komen en Roeselare toch op dekaart zetten als een stad met een eigen gezicht en een uitgesprokentoekomstvisie. Deze visie wordt gebundeld in dertien duidelijkekrachtpunten, telkens voorzien van een aantal concrete engagementendie het nieuwe stadsbestuur  in de komende zes jaar wil nakomen. Roeselare verdient meerdan holle slogans en beloftes die moeilijk na te komen zijn."