Groen actief op gemeenteraad van 3 mei 2021

04 Mei 2021

Groen actief op gemeenteraad van 3 mei 2021

Een relatief beperkte agenda. Maar toch werden tal van zaken besproken en aangebracht door de fractie van Groen Roeselare. Twee mondelinge vragen De eerste vraag van Eddy Demeersseman betrof de beekvallei van de Babilliebeek op basis van en naar aanleiding van de acties en de dossiers van de verenigde natuur- en milieubewegingen van Roeselare. Zie ook ons bericht "Bescherm de beekvallei van de Babilliebeek". Niet zonder succes. In elk geval enkele beloftes. Uitbreiding van de handhavingscapaciteit, stappen die gezet worden voor het herstel van, de belofte dat de beekvallei, beekvallei blijft. Zal zeker verdere opvolging door Groen en de natuur- en milieuorganisaties vereisen. Maar op zich nu al enkele goede signalen vanuit het bestuur. De tweede vraag werd gesteld door Bert Wouters de toekomst van het gebied rondom de Ronde Kom. Waarbij Groen voorstelt om plannen te maken die de groen- en waterbeleving versterkt wordt. We vragen vooral om verder te kijken dan wat voor de hand ligt. We zien graag een versterking van het groen en de recreatie bij het water. Maak bijvoorbeeld van een deel van de Ronde Kom een arena (de vorm is er al) vanwaar je kan kijken naar spektakel op of boven het water. Voorzie de mogelijkheid om de Kom te ronden: als de school verder naar voor wordt gebouwd dan Ter Berken nu, dan zou je weer volledig om de Kom heen kunnen stappen. Zo krijgt het openbaar domein een extra upgrade. Tussenkomsten Groen Roeselare is oa tussengekomen op volgende punten: - MIROM : er werd opnieuw gepleit voor het opstarten van een eigen autonoom energiebedrijf in Roeselare (Eddy) - Voetbaldossier : kritische vragen over het dossier werden gesteld door Steven Dewitte (prijszetting voor Club Brugge lijkt ons heel goedkoop, is er overleg geweest met de buurt?, de duur van de overeenkomst, de maatschappelijke opdracht voor de huurder lijkt ons te beperkt) - Extra camera's in de stad : vragen naar evenwicht (hoeveel camera's is genoeg of wanneer zijn er teveel ? wat is de extra bijdrage aan veiligheid van camera nummer 145) (Bert) - Coronamaatregelen - opening terrassen : pleidooi voor een aangename stad, voor een belevingscentrum (Bert)   Een eigen voorstel : nieuwe openbare ecologische toiletten.Ons voorstel is, om te beginnen met het stadspark en het Bergmolenbos, te voorzien in minstens één openbaar ecologisch toilet in iedere druk bezochte groene ruimte. We verwachten daarbij dat deze toiletten discreet en goed geïntegreerd in de groenzones opgesteld worden. Uiteraard dient zich ook een duidelijke bewegwijzering naar deze openbare toiletten aan. Tenslotte stellen we voor om de keuze te maken voor ecologische (composttoiletten of droge) toiletten.Dit voorstel werd bijna unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd (meerderheid en oppositie), met uitzondering van vertegenwoordigers van Vlaams Belang.