01 apr 2011

Een toekomst voor de site Heilig Hart

Met de verhuis van het H.-Hartziekenhuis komt een heel site vrij. De uitdaging is om die in de toekomst waardevol in te vullen. Onze oppositierol is niet alleen 'kritisch' te zijn voor de voorstellen van het SC, maar ook zelf een visie te ontwikkelen. Dat deden we dan ook. We willen dan ook de 2 Hoge School -richtingen die daar aanwezig zijn: Verpleegkunde en Biotechnologie verder alle ruimte geven om zich te ontwikkelen. Daarnaast kunnen zich aansluitende diensten ontwikkelen : Rust- en verzorgingstehuis, zorgzone, service-flats,...Of onder impuls van 'Huis van de Voeding' : research, voedingstechnologie, ....Ik had de indruk dat ook de Burgemeester zich hierin kon vinden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.