Een bomenbeleidsplan voor Roeselare

08 Juni 2020

Een bomenbeleidsplan voor Roeselare

Op de gemeenteraad van mei 2020 stelde Bert Wouters een vraag betreffende een bomenbeheersplan en een bomenbeleidsplan Regelmatig krijgen we opmerkingen van mensen dat bomen in hun buurt niet goed onderhouden worden en zelfs onoordeelkundig gesnoeid worden. Dit zowel door eigen onderhoudsmensen van de stad als door onderaannemers. Buurtbewoners doen soms zelf een duit in het zakje door bewust bomen te kort of verkeerd te snoeien, in de hoop dat er minder bladeren zouden zijn of de boom in kwestie er het loodje bij zou leggen.Heeft de stad een bomenbeheersplan, waarin duidelijk beschreven staat welke bomen op welke wijze moeten verzorgd en gesnoeid worden? Kandelaberen en andere vormen van grove snoei houden ernstige risico's in voor sommige bomen. Wordt dit nog veel toegepast? Een bomenbeheersplan zou een goede leidraad zijn voor de onderhoudsploegen. Het zou ook duidelijk maken waar bomen slecht behandeld werden. Wil de stad ook die stappen zetten om zijn natuurlijk patrimonium te beschermen?Heeft stad Roeselare intussen werk gemaakt van de opbouw van een bomenbeleidsplan? Waar, wanneer en hoe krijgen we meer bomen in Roeselare? Het antwoord was eerder ontgoochelend. Bert gaf volgende repliek.Voor een stad die de ambitie heeft om 100 000 nieuwe bomen te planten, dringt zich volgens ons ook de nood aan een duidelijke visie waar die allemaal moeten geplant worden en tot welk eindresultaat al die bomen moeten leiden. Liefst voor de helft al ergens geplant is. Een inventaris van bestaande waardevolle tuinen en bomen is hoogdringend. Een volledig en alomvattend bomenbeleidsplan moet de samenvatting zijn van het bestaande en de weg naar de toekomst. In de vorige legislatuur heeft schepen Bouckenooghe veel voorbereidend werk geleverd, het wordt tijd om dat te finaliseren.Ook het onderhoud en de zorg en bescherming ervan moeten duidelijk zijn. Vandaar onze vraag naar een bomenbeheersplan. Vives biedt nu een nieuwe studierichting aan in Roeselare: Tree Manager. Een samenwerking met Vives in het kader van deze opleiding kan een win-win betekenen voor stad en hogeschool. En misschien wordt de eerste afgestudeerde ook meteen ingelijfd door de stad?