De uitbouw van de Roeselaarse bossen is stilgevallen

01 Mei 2020

De uitbouw van de Roeselaarse bossen is stilgevallen

Net nu de Roeselarenaars massaal op zoek gaan naar groen in de buurt om te ontspannen van de corona-stress blijkt de uitbouw van het Bergmolenbos serieus in het slop te zitten. Zo blijkt uit de cijfers die Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) opvroeg bij minister Demir (N-VA). Sinds 2016 kwam er slechts 1,7 hectare bos bij. Aan dit tempo duurt het nog 200 jaar eer de laatste boom wordt aangeplant.Het Bergmolenbos, het verlengde van het Sterrebos aan de overkant van de Ring, ontstond begin deze eeuw rond het natuurreservaat ‘De Kleiputten’. De eerste tien jaar werd 9 ha bos aangeplant. Tussen 2011 en 2016 kwam er 19 hectare bij. Toen viel de uitbreiding stil, want sindsdien kon er amper 1,7 hectare bij gekocht worden. Deze gronden worden in het najaar aangeplant. We blijven zo hangen op een 30-tal hectare terwijl er in de ruimtelijke plannen 135 ha bos voorzien is.Filiep Bouckenooghe die in de vorige legislatuur schepen van Groen was, zag de bui in 2016 al hangen. “Het was duidelijk dat alle gemakkelijke gronden toen verworven waren en dat we een versnelling hoger zouden moeten schakelen. Ik wilde toen de druk op de grondeigenaars opvoeren, maar werd hierin teruggefloten door de CD&V.” Voor alle duidelijkheid: de eigenaars van de gronden zijn niet de boeren die de grond momenteel nog bewerken, maar hoofdzakelijk patrimoniumvennootschappen en industriëlen. “Ik wilde heel duidelijk ingaan tegen het beeld dat landbouw en natuur haaks op mekaar staan. Het was net mijn bedoeling om een regeling uit te werken met de pachtende boeren – die vaak tegen hun pensioen aanzitten - dat ze de gronden nog de nodige tijd konden blijven gebruiken.”Net nu we zo’n nood hebben aan ontspanningsplekken in de buurtDe afgelopen weken hadden we buiten ons kot maar twee ontspanningsmogelijkheden: fietsen of wandelen in de buurt. “We trokken massaal naar buiten,” stelt gemeenteraadslid Eddy Demeersseman (Groen) vast. “Veel Roeselaarnaars ontdekten de eigen stad en al heel snel blijkt dan hoe groot de behoefte is naar meer nabij groen. Het feit dat de gouverneur het in eerste instantie nodig vond om het Sterrebos af te sluiten omdat we er anders als mieren over elkaar heen zouden gaan lopen, bewijst dat we dringend nood hebben aan de snellere ontwikkeling van het Bergmolenbos.”Ook aan de andere kant van de stad, richting Beveren, wordt een stadsrandbos ontwikkeld: het Krommebeekbos. Tussen 2012 en 2016 werden daar de eerste 11,2 ha aangelegd, sindsdien kwam er nog slechts 4,6 ha bij. Ook daar merken we dus een serieuze vertraging.Groen Roeselare roept de eigenaars dan ook op om te stoppen met hun speculatie en de gronden tegen een faire prijs aan de gemeenschap ter beschikking te stellen. Wanneer het via deze weg niet lukt, dan moeten het stadsbestuur en het Agentschap Natuur en Bos maar overgaan tot onteigening tegen diezelfde faire prijs. Aan de uiteindelijke ruimtelijke bestemming, zijnde bos, kan er immers niets meer veranderen.