Groen RSL steunt Roeselaarse CurieuzeNeuzen

17 Maart 2018

Groen RSL steunt Roeselaarse CurieuzeNeuzen

Voor Groen Roeselare zijn milieu en gezondheid geen dode letter. Als politieke partij steunen we graag  acties die natuur en mens ten goede komen. Zo ook het initiatief CurieuzeNeuzen Vlaanderen, het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit. Als Groen RSL geloven we stellig in het motto “Meten is weten”. Als milieu- en gezondheidspartij steunen we dit grootschalig onderzoek dan ook voluit. Ook voor onze stad is  dit breed onderzoek belangrijk. Roeselare is geen eiland. We roepen onze bevolking dan ook op zich aan te melden voor deelname (dit via de link www.standaard.be/curieuzeneuzen). Dat kan nog een volle week. Deadline voor aanmelding: 20 maart. Het blijft niet bij een warme oproep en woordelijke steun. Wie door de onderzoekers weerhouden wordt voor deelname krijgt van hen eind april bevestiging. Dat kost de 20.000 geselecteerden 10 euro, een fractie van de totale kost. Als Groen RSL bieden we een aantal stadgenoten teruggave aan van die gemaakte kost. De eerste twintig Roeselarenaars die zich bij onze partij aanmelden met bewijs van selectie en betaling krijgen van ons hun gemaakte kost terug. Dat is ons bescheiden aandeel in dit interessant onderzoek dat zich over heel Vlaanderen uitstrekt. Meer dan symbolisch. Vanaf eind april kunnen gegadigden zich bij ons met volgende gegevens aanmelden:- naam, voornaam- adres, locatie waar de luchtmeting gebeurt- bewijs van selectie door “CurieuzenNeuzen Vlaanderen”- betalingsbewijs. Aanvraag richten aan [email protected] . Van deelname zijn uitgesloten: Groen-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen, Groen bestuursleden. Groen RSL hoopt op een gunstige respons want om uw gezondheid is het ons te doen. Alle info over het project: https://curieuzeneuzen.be/