Computer in de rugzak voor volwassenen

04 Mei 2020

Computer in de rugzak voor volwassenen

In Roeselare bestaat al enige jaren een reglement "computer in je rugzak" waarbij scholen ondersteund worden op laptops ter beschikking te stellen van een groep leerlingen die dit niet voorhanden heeft. Dit was oorspronkelijk uitgewerkt voor het secundair onderwijs. Op voorstel van de meerderheid wordt dit uitgebreid naar het basisonderwijs. Wij stelden voor om dit ook te doen richting (delen van) het volwassenenonderwijs.Daarvoor zijn enkel heel goede argumenten:- bij groepen van het volwassenenonderwijs is de behoefte aan digitale ondersteuning groot. We denk daarbij in de eerste plaats aan de groep anderstaligen in de opleidingen "Nederlands Tweede Taal", aan cursisten tweedekansonderwijs (gericht op het behalen van diploma secundair onderwijs) en aan cursisten in opleidingen gericht op knelpuntberoepen.- het volwassenenonderwijs zal wellicht heel laat en zelfs niet meer opstarten. Dus het probleem is groter en langer.- het volwassenenonderwijs zit vanaf het begin in een "teaching"-formaat. Dit wil zeggen de lessen lopen gewoon verder in afstandsonderwijs. De kloof tussen de "haves" en de"not haves" wordt dus alsmaar groter- het belang van taal/opleiding van volwassenen (en dus ouders) is een heel belangrijke factor in de onderwijskansen van hun kinderen (met andere woorden als we nu niets doen krijgen we de rekening dubbel en dik, achteraf gepresenteerd)- de cursisten van het volwassenenonderwijs zijn heel erg gemotiveerd. Het zou heel jammer zijn deze motivatie te fnuiken.