33 bomen op site Inagro gered

18 Juni 2021

33 bomen op site Inagro gered

33 waardevolle bomen die dreigden te verdwijnen op de site van Inagro blijven gespaard. Dat bevestigt provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen). De bomen zouden gerooid worden om de parking van het advies- en onderzoekscentrum op de Ieperseweg uit te breiden. Het dossier werd intussen ingetrokken voor herziening.  Groen kreeg deze bevestiging tijdens het vragenuurtje op de afgelopen provincieraad. Ondertussen is duidelijk dat het oorspronkelijke uitbreidingsplan van Inagro, waar ook actiegroep ‘Meer bomen in Roeselare’ zich niet mee opgezet toonde, niet gerealiseerd wordt. De opkomst van telewerk deed de nood aan extra parkeerplaatsen wat slinken. Daardoor is een nieuw plan aan de orde. Daarin blijven al zeker 33 van de 55 bomen in de oorspronkelijke uitbreidingsruimte gespaard. “Inagro adviseert de landbouwers uit de provincie over buffergroen en landschappelijke inkleding. Het zou dan ook heel onlogisch zijn dat Inagro zelf het groenscherm tussen de site en de dichtste buren zou rooien”, vindt Maarten Tavernier. “De provincie heeft hierin een voorbeeldrol te vervullen. Daarom zien we uit naar het aangepaste plan voor de uitbreiding van de parking. We vernamen alvast dat erover nagedacht wordt om tijdens deze werken ook nieuwe bomen aan te planten elders op het terrein. We houden de toekomstige heraanleg dus zeker in de gaten.”