Wat als? Roeselare een waterbom over zich heen krijgt?

24 September 2021

Wat als? Roeselare een waterbom over zich heen krijgt?

Wat als ? Wat als Roeselare deze zomer 200 liter water per vierkante meter in twee dagen over zich heen kreeg. Zoals de zware regenval ("een waterbom") deze zomer in de Ardennen. Daar viel om meer precies te zijn tussen 13 en 15 juli 2021: in Jalhay 272 mm neerslag, Spa 217 mm, Mont Rigi 192 mm en Neu-Hattlich 189 mm. Algemeen wordt aangenomen dat deze zware uitzonderlijk regenval rechtstreeks gekoppeld is aan de opwarming van het klimaat. Warmere lucht houdt meer water vast, met als gevolg meer zware intensieve regenbuien. Met de klimaatopwarming staan we nog maar aan het begin van een langdurend en versterkend proces. Het wordt dus zeker nog erger.De kans op vergelijkbare regenbuien (waterbommen) ook in Roeselare wordt aanzienlijk groter, meer zelfs het is nu al een realistisch scenario.Roeselare ligt in een dal (een vroeger moeras) Misschien onvoldoende geweten en ingeschat. Roeselare ligt in een dal, waar verschillende beken uitmonden in de Mandel. Oorspronkelijk was Roeselare een (open) en natte plek met riet in het bos. Intussen hebben we de beken ingekokerd, is het moeras drooggelegd en zijn we duchtig de laatste beekvalleien aan het volbouwen. Ons van geen kwaad bewust? Een klimaatadaptatieplan dat leest aks een cursusStad Roeselare heeft een gedegen klimaatadaptatieplan opgemaakt. Ook daarin duidelijk: waterbeheersing is in tijden van klimaatopwarming het meest kritieke punt voor Roeselare. Binnen dit klimaatadaptatieplan worden heel wat terechte adviezen en verregaande voorstellen geformuleerd. Het leest als een cursus klimaatadaptatiebeleid. Maar er worden geen of een te beperkt aantal concrete acties aan gekoppeld. Er wordt voor 2024 vooral verwezen naar het bestaande bestuursovereenkomst en meerjarenplan. Na 2024 steekt één en ander nog te veel in de sfeer van ideeën en voorstellen. Geen simulatie en impactstudie van zeer zware regenval op Roeselare.In dit klimaatadaptatieplan is geen concrete simulatie van een toekomstige vergelijkbare "waterbom" op en rond Roeselare gebeurd. We krijgen dus geen antwoord op de volgende vragen: Zijn de voorstellen verregaand genoeg ? Zijn ze een oplossing op de te voorspellen problemen? en worden ze snel en breed genoeg gerealiseerd ? Wat als de waterbom valt? Recht op informatie en keuze voor het voorzorgsprincipeElk inwoner van Roeselare heeft het recht op duidelijke informatie en een correcte inschatting van de situatie.Voorkomen is volgens Groen Roeselare beter en goedkoper dan genezen. We moeten duidelijk in beeld krijgen wat het gevaar is. We moeten duidelijk weten hoe we dit kunnen voorkomen. En we moeten zo snel mogelijk beslissingen nemen en tot actie overgaan.Daarom stelt Groen Roeselare voor om:- zo snel als mogelijk een concrete en wetenschappelijk gevalideerde impactstudie te realiseren voor een scenario waarbij respectievelijk op korte termijn 150 liter en 200 liter water per vierkante meter  in en om Roeselare valt. We gaan daarbij uit van de situatie zoals ze nu (anno 2021) bestaat. Welk delen (wijken/straten) van Roeselare worden in dit geval bedreigd. En over welke potentiële waterhoogtes spreken we dan? Welke problemen worden voorzien met de drinkwater- en elektriciteitsbevoorrading?...- op basis van deze impactstudie een evaluatie te maken van de inhoud en de timing van de momenteel voorliggende maatregelen.- daarvoor in de meerjarenbegroting de nodige middelen te voorzien- de gemeenteraad zo snel als mogelijk te informeren over de resultaten van deze studie.