Vraag naar sociale woningen

06 Mei 2019

Vraag naar sociale woningen

Gemeenteraadslid Filiep Bouckenooghe stelde een vraag naar de inzet op sociale woningen in de stad. De ambitie binnen het nieuwe bestuursakkoord blijkt bijzonder klein. Dit maakt ons bezorgd, vandaar onderstaande vraag.

" Nu we het bestuursakkoord kennen, valt er ons iets op.

In het bestuursakkoord van 2013-2018 stond onder 'pt 5 Een Roeselare waar het goed is om te wonen' het volgende : 'Tegen 2018 wordt gestreefd naar 8 % sociale huurwoningen'. Bij de start in 2013 zaten we aan 6.5 %. Dit betekende een mooie groei van ongeveer 433 sociale huurentiteiten de vorige legislatuur.

In het bestuursakkoord van 2019-2024 staat onder 'krachtlijn 4 Geborgen Vooruit' : 'We bevestigen de ambitie om 8% sociale woningen'. De 8% hadden we vorige legislatuur bijna bereikt?

Dus dit zou betekenen dat deze beleidsploeg kiest voor een 0-groei voor sociale woningen. Toch bijzonder raar wetende dat er een grote wachtlijst is, zo’n 2.351 kandidaat-huurders, en het hebben van een sociale woning een hefboom is in het bestrijden van armoede. Een sociale woning maakt echt het verschil !

Ik citeer de directeur van het VVH (Vereniging van Vlaamse huisvestingsmaatschappijen) : 'Sociaal wonen in Vlaanderen heeft een zeer groot effect op het armoederisico van gezinnen. Onderzoek schatte in dat dit risico na de toewijzing daalde met maar liefst 40%'.

Vandaar onze vragen :

Waarom investeert deze meerderheid nauwelijks nog in sociale woningen ?

Op welke manier gaan we tegemoet komen aan die vele kandidaat-huurders ?"