Voorkomen van wegwerpmarketing door Stad Roeselare

20 December 2021

Voorkomen van wegwerpmarketing door Stad Roeselare

(Foto door Elstef form PxHere) Roeselare ondertekende het burgemeestersconvenant en de stad neemt allerlei maatregelen in het kader van duurzaamheid. Met de Klimaatswitch gaan we resoluut voor klimaatneutraal. We plaatsen zonnepanelen en zijn trots op ons warmtenet. We bouwen ondertussen ook nog eens het meest duurzame stadhuis van het land. Allemaal zaken om trots op te zijn. Al laat de stad ook steken vallen. We hebben het wat moeilijk dat als het gaat over promotie van de stad of haar activiteiten soms te makkelijk gekozen wordt voor wegwerp en plastic. Voor het project “1000 keer oltegoare” werden vorig jaar massaal smileys verspreid. Voor een heel mooi doel, maar in plastic en voor éénmalig gebruik. Het creëerde een mooi effect, al kan je op vandaag nog steeds verdwaalde bordjes vinden die er niet meer zo proper uit zien. Voor je het weet wordt je eigen actie zwerfvuil. Voor de ondertekening van het Vlaams Klimaatpact werden 100m² plastic panelen bedrukt omdat het een mooi beeld zou opleveren. Voor een klimaatactie, nog wel. Als je als stad duurzaamheid nastreeft, is het niet alleen belangrijk om op een aantal grote werven actief te zijn. Je basishouding moet duurzaamheid zijn. Het moet verweven zijn met je DNA. Daarom stellen we voor dat we als stad geen geld meer pompen in de wegwerpmaatschappij en onduurzame communicatiemiddelen. Daarom legde raadslid Bert Wouters het volgende ter stemming voor: “De gemeenteraad vraagt aan het collega van burgemeester en schepenen om voor de communicatie en ter promotie van haar activiteiten geen wegwerpobjecten (met een éénmalig gebruiksdoel) meer aanschaft en steeds zoekt naar duurzame alternatieven waar mogelijk." De gemeenteraad keurde dit voorstel unaniem goed.