Straatverpleegkundige ter ondersteuning van dak- en thuislozen

30 Maart 2022

Straatverpleegkundige ter ondersteuning van dak- en thuislozen

Steven Dewitte stelde op de laatste gemeenteraad voor om een nieuwe functie straatverpleegkundige in Roeselare uit te bouwen. Het was recent in het nieuws. In Zuid-West-Vlaanderen zijn 1313 mensen dak- of thuisloos maar nog erger is dat  Een derde daarvan kinderen zijn . Met deze cijfers van de Koning Boudewijnstichting moeten de lokale besturen nu aan de slag om de problematiek efficiënter aan te pakken. Meesten hebben soort van dak boven het hoofd Al leeft niet elke thuisloze ook effectief op straat. Amper zeven personen van de getelde thuislozen hebben geen dak boven het hoofd. De anderen leven ofwel in een openbare ruimte, in noodopvang of opvang voor thuislozen, bij familie of vrienden, in een instelling of in een garage of tent. Bijna 200 mensen dreigen uit hun huis gezet te worden. Vaak spelen een verslaving (24,3%) of mentale gezondheidsproblemen (27,1%) een rol in het leven van dak- en thuislozen. Ook het verleden heeft een impact op dak- en thuislozen. 15,8 procent heeft een verleden in psychiatrie. Een tiende heeft ooit nog jeugdhulp gekregen en 13,9 procent kent een verleden in de gevangenis. Verder onderzoek ook in Roeselare en de Midwest Het onderzoek wordt verder gezet, tegen eind 2022 moet het resultaat voor Roeselare en Midwest voorliggen. Kortrijk gaat aan de slag met straatverpleegkundigen In Kortrijk gaan nu ook verpleegkundigen op straat  naar het voorbeeld van Hasselt en brussel  Verpleegkundigen om in te staan voor de zorg van zij die niet naar een dokter kunnen of durven. Zij zullen op bepaalde tijdstippen aanwezig zijn om te kijken of iemand zorg nodig heeft. Ook zullen ze nauw samenwerken met buurtwerkers en straathoekwerkers. Volgens de projectcoördinatoren durven veel kwetsbare personen geen hulp zoeken omdat ze bang zijn voor de financiële kosten. Kosten die eens het te laat is toch vaak bij het ocmw terecht komen . Wij vanuit onze fractie geloven dat een straatverpleegkundige een zeer sterke en goede aanvulling zou zijn op de reeds bestaande initiatieven en meer nog dat ze de werking van “de plekke “naast de werking van het kompas een goede synergie kunnen vormen. Ons voorstel Roeselare neemt initiatief om binnen de regio een straatverpleegkundige te voorzien Reactie van de meerderheid via schepen Hostekint De meerderheid vind dit een goed idee. Wil wel verder onderzoek en overleg afwachten. Maar goede kans dat een dergelijk functie binnen enkele maanden/volgend jaar opgestart wordt.