Stedenband met stad in Oekraïne

28 Maart 2022

Stedenband met stad in Oekraïne

Naar aanleiding van het actualiteitsdebat betreffende de Oekraïnecrisis stelde Eddy Demeersseman (Groen Roeselare) voor om een structurele stedenband met een gelijkaardige stad in Oekraïne Eddy Demeersseman : “Dit voorstel is een heel concreet, maar meteen ook toekomstgericht en lange termijn. Deze oorlog, waarvan we hopen dat die zo snel mogelijk voorbij is, zal zelfs als die morgen eindigt nog jarenlang leed en herstel vragen. Overal, maar al zeker in Oekraïne zelf. Het Oekraïens volk heeft onze hulp vandaag nodig, maar ook in de toekomst. Bij de heropbouw van hun huizen, hun scholen, hun steden, hun land.” Daarom stelt Groen Roeselare voor dat Roeselare een structurele stedenband ontwikkelt met een stad van vergelijkbare grootte in Oekraïne. Doel van deze stedenband is ons lange termijn engagement voor de inwoners van Oekraïne te tonen, een structurele uitwisseling tussen de besturen van beide steden te stimuleren, maar uiteraard ook samenwerking met middenveldorganisaties scholen, verenigingen, gezondheidszorg te ondersteunen. Wellicht kan de keuze voor en het opzetten van een stedenband nu al in eerste instantie een belangrijke symbolische en psychologische betekenis hebben. Eén en ander zou echter op middellange termijn in daadwerkelijke steun kunnen veranderen. Uiteraard op vraag van, op maat van en in overleg met onze toekomstige partnerstad.Het mooie verhaal dat we al jaren in Dogbo schrijven kan hier een belangrijk verlengstuk krijgen. Misschien kan Roeselare hier de eerste, de voorloper zijn van een solidaire golf die gevolgd wordt door vele andere steden en gemeenten in Vlaanderen en België. Hoe sterk zou dat zijn?We vragen dan ook aan het schepencollege en de diensten om dit voorstel van naderbij te onderzoeken, en op korte termijn met een voorstel van stedenband naar de gemeenteraad terug te komen. Eddy DemeerssemanGemeenteraadslid Groen Roeselare