Stad Roeselare moet dringend meer initiatief nemen op het vlak van sociale woningbouw

31 Maart 2021

Stad Roeselare moet dringend meer initiatief nemen op het vlak van sociale woningbouw

Groen Roeselare is vragende partij om meer sociale woningen te bouwen of verwerven in Roeselare. Laat daar al geen twijfel over bestaan. Het bindend sociaal objectief opgelegd door de Vlaamse overheid is weliswaar al overschreden, maar de nood aan meer sociale woningen is alleen maar gegroeid. De wachtlijsten bij De Mandel zijn groot en het wachten op een sociale woning duurt veel te lang, terwijl de stad snel blijft groeien. Ook de procedures binnen de VMSW die renovatie niet altijd makkelijk maken en zo soms leegstand veroorzaken, helpen niet echt. Wat wij vragen :1. Stad Roeselare moet zichzelf een ambitieuzer groeipad opleggen, richting 2024 en 2030.2. Stad Roeselare moet bij de Vlaamse overheid extra ondersteuning vragen.3. Stad Roeselare moet ook eigen initiatief nemen en niet enkel projectsubsidies of andere ondersteuning afwachten om actie te ondernemen.Er zijn een aantal specifieke groepen van mensen die steeds uit de boot lijken te vallen. Of over een aanbod dat nog niet bestaat in Roeselare. We geven voorbeelden ter inspiratie: Community Land Trust: de stad (of een eigen ontwikkelingsmaatschappij) blijft eigenaar van de grond, maar het huis of gebouw wordt verkocht. Voordeel voor de koper: de prijs ligt een stuk lager omdat hij de waarde van de grond niet moet betalen. Wooncoöperaties: Je koopt of bezit aandelen volgens je woonnood. Als die wijzigt koop je aandelen bij of verkoop je er en kan je makkelijker overschakelen naar een geschiktere woning binnen hetzelfde complex. Je hoeft je woning niet te verkopen en verhuizen naar de andere kant van de stad of verder. Je kan schakelen binnen de coöperatie. Wonen voor mensen met een beperking. Voor mensen met een beperking is zelfstandig blijven wonen een enorme uitdaging. Niet alleen financieel is het soms moeilijk, maar vooral de juiste ondersteuning en omkadering vinden zijn allerminst evident. Aanklikken bij eigen zorgvoorzieningen of samenwerking met een vzw zoals ADO Icarus, die in die branche actief is, zou een meerwaarde voor de stad zijn. Abbeyfield is een kleinschalige vorm van co-housing die zich vooral richt op 55-plussers. Privé wonen, maar samen leven is het motto. Een ideaal concept tegen vereenzaming.