Smells like Rumbeke - negatieve adviezen

31 Mei 2021

Smells like Rumbeke - negatieve adviezen

Steven Dewitte stelde op de gemeenteraad van 31 mei volgende vraag.De problematiek van geuroverlast in Rumbeke is al meer dan 12 jaar oud.Een actiecomité en veel ontevreden burgers hebben er toe geleid dat de vorige burgemeester tot actie is overgegaan en dit bracht weliswaar verbeteringen, maar echt verdwenen was dit probleem nooit . Dit bewijzen de laatste maanden eens te meer. Maanden waarin we weer perioden beleefden waarin we als Rumbekenaren dagelijks de chemische en onnatuurlijke walm mochten ruiken. Maanden waarin we ons huis niet konden verluchten, net wanneer dit zo belangrijk was. Maanden waarin we in onze tuin geen bezoek kon ontvangen, net wanneer dat zowat de enige manier van sociaal contact was.Net nu heeft een bedrijf in de buurt uitbreidingsplannen. Plannen die alvast op financiële steun kunnen rekenen van Vlaams Minister Crevits. Een investeringssteun die werd toegezegd terwijl het openbaar onderzoek over de gevraagde vijfde oven nog volop liep. Bij veel Rumbekenaren leeft dan ook de overtuiging dat de beslissing eigenlijk al genomen is. En dat de ruim honderd bezwaren enkel voor het archief zullen zijn. Nochtans is de vrees in de buurt groot. Niet enkel omdat het bedrijf in het verleden de overlast van de huidige vier ovens niet steeds onder controle kreeg. Ook om de mogelijke gevolgen voor de gezondheid maken zij zich steeds meer zorgen. Zeker omdat het bewuste bedrijf er maar één is van de steeds verder groeiende cluster van chemische bedrijven. De draagkracht van de omgeving lijkt nu al overschreden. Groen Roeselare vraagt dan ook om de bezwaren tegen de geplande uitbreiding heel ernstig te nemen. Stad Roeselare mag zich niet te laten verblinden door de toegezegde Vlaamse steun, maar om in de eerste plaats de leefkwaliteit en gezondheid van de Rumbekenaren te bewaken. Daarnaast dringt Groen er op aan dat het bestuur snel de huidige problemen aanpakt (handhaving) en werkt aan een betere relatie tussen de bedrijven en de omwonenden. Zodat we mekaar de komende maanden volop kunnen ontmoeten op straat. Stad Roeselare adviseerde intussen twee keer negatief. En zegt verschillende stappen gezet te hebben in de handhaving.Daar zijn we uiteraard zeer verheugd over. Maar verdient tegelijk verdere opvolging door de buurt en uiteraard ook door Groen Roeselare.