RoeselaRe zoekt zijn Rock en Roll : breng TRAX eindelijk tot leven

29 Juni 2021

RoeselaRe zoekt zijn Rock en Roll : breng TRAX eindelijk tot leven

Op de gemeenteraad van 28 juni stelde raadslid Steven Dewitte een vraag naar de toekomst van TRAX. "Nu de luwte van de corona storm ons nadert en we onze rug rechten , proberen we weer de oude draad op te pikken , en ja er zijn veel relance plannen dit dit ook ondersteunen, Maar het cultureel leven en alles daarrond snakt naar de nodige zuurstof : muziek, dans, optredens… bv Wij in Roeselare hebben een schitterende en gloednieuwe zuurstoftank klaarstaan: TRAX . De opstart was aarzelend, en toen kwam er Corona. We zijn er jammer genoeg nog niet in geslaagd om de juiste dynamiek te creëren.  Je zou als boutade kunnen stellen dat er bijna evenveel gemeenteraden als optredens waren in TRAX. Heel jammer want dit is een mooie zaal, een fantastische muzikale buitenkans , die onze lokale gemeenschap wel een aardige geluidsdichte duit heeft gekost." Vandaar dat Steven de volgende vraag stelde (1) Wat zal ons stadsbestuur doen om deze zaal  te doen vollopen met publiek en muziek . (2) Maken we van TRAX een centrum waar  we van diverse muziek en culturele smaken kunnen proeven (anders dan die van de spil)met een volwaardig en innovatief programma. Een wekelijkse place-to-be?(3) Wat is de visie, de strategie, het plan van aanpak?" Het antwoord van de schepen (Dirk Lievens) was enerzijds ontkennend "we waren/zijn toch goed bezig" en anderzijds ontnuchterend duidelijk: voor Roeselare is TRAX veeleer een geluidsdichte fuifzaal dan wel een cultuurtempel van muziek en dans. Voor aantrekkelijke en nieuwe optredens zullen we ons dus naar andere centrumsteden (Kortrijk, Brugge en Gent) moeten blijven verplaatsen. We hebben wel een aangepaste zaal maar we weigeren ze volop te gebruiken.