Roeselare kan een groen strategisch fonds zeker gebruiken

03 December 2021

Roeselare kan een groen strategisch fonds zeker gebruiken

Onze stad groeit snel. Meer activiteit, meer inwoners, helaas ook alsmaar meer en al te veel beton. Helaas groeit onze groene openbare ruimte niet, integendeel zelfs. Niet serieus investeren in groene openbare ruimte in een steeds verder dichtslibbend centrum, zal zich termijn wreken, een sociale tijdsbom die wel zelf organiseren. Het goede nieuws. Gedurende een legislatuur en zelfs een begrotingsjaar doen zich tal van strategische opportuniteiten voor op het vlak van stadsontwikkeling en openbaar domein. Zeker op het vlak van het uitbreiden van groen openbaar domein dient elke strategische opportuniteit (een oud bedrijventerrein, een stuk grond aansluitend bij een bos of park,...) aangegrepen te worden. Om dit mogelijk te maken lijkt het ons zinvol en nodig om binnen het meerjarenbudget een groen strategisch fonds te voorzien dat onmiddellijk beschikbaar is in functie van de verwerving van openbaar domein. We zien dat bv een stad als Brugge een dergelijk fonds recent ingezet heeft voor het verwerven van een historische hoeve en bijhorende gronden (in functie van de uitbouw van een recreatiegebied), de aankoop van grond in functie van de ontwikkeling van het nieuwe Veltempark, de aankoop van gebouwen en grond in functie van het herstel van de vesten,... Onze vraag op de gemeenteraad van november 2021. Vindt het college van burgemeester het een goed idee om bij de volgende bijwerking van de meerjarenbegroting te voorzien in een voldoende groot "groen strategisch fonds" dat onmiddellijk kan ingezet worden indien zich strategische opportuniteiten voordoen. Dit fonds zal dienen voor het vergroten en ontwikkelen van groen openbaar domein zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk. Antwoord van het college. We onderschrijven de vraag en de behoefte aan openbaar groen. Maar we doen al het nodige en we investeren meer dan vroeger (meer dan ooit) in openbaar groen. Onze repliek. - blij te horen dt geld en budget geen probleem is, zullen we noteren bij volgende opportuniteite - Als dat zo is dan is het heel jammer dat er al tal van opportuniteiten  de laatste jaren niet gerealiseerd zijn: denk aan de Veldstraat, aan Park Rodenbach, straks de infrabelsite, .. - Er is nood aan openbaar initiatief: niet alle groengroei ten laste leggen van ontwikkelaars, wat resulteert in veel relatief onbruikbare groene perkjes en zones,  maar zelf initiatief nemen voor grote openbare investeringen in groen