Menselijker, eerlijker en gezonder. Ook in Roeselare

18 December 2017

Menselijker, eerlijker en gezonder. Ook in Roeselare

De voorbije jaren bewees Groen in Roeselare dat het anders kan; menselijker, eerlijker en gezonder. Niet steeds met grootse en blitse projecten, maar vaak met kleine ingrepen op mensenmaat.     

Menselijker

Toen het OCMW een deel van haar activiteiten (woonzorgcentra, kinderopvang,…) afstootte en onderbracht in het Zorgbedrijf, leefde de vrees dat er voortaan enkel met een economische bril zou gekeken worden naar de zorg. Maar wat bleek: het kan anders.

Het mooiste voorbeeld hiervan is het project waarbij klanten van maaltijden-aan-huis-dienst niet enkel een maaltijd voorgeschoteld krijgen, maar ook een tafelgenoot. Soms schuift de maaltijdenbezorg(st)er mee aan tafel bij de laatste klant van de ronde. Want met een goed tafelgesprek erbij smaakt elk middagmaal nog beter.

Eerlijker

In theorie heeft iedereen recht op een menswaardig Inkomen. Maar een vervangingsinkomen is voor sommige gezinnen in de praktijk onleefbaar. Veel hangt immers af van de gezinssamenstelling, de gezondheid, de woonsituatie,… Om te weten hoeveel elk gezinstype nu precies nodig heeft, wordt een korfwaarde van noodzakelijkheden bepaald, een zogenaamd 'Referentiebudget voor een Menswaardig Inkomen", kortweg REMI.

Via een computersysteem berekent het OCMW Roeselare dan het verschil tussen het inkomen en het referentiebudget en past een groot deel bij. Op een objectieve manier wordt zo vermeden dat mensen door de mazen van het net vallen en tegelijk wordt de mythe van de profiterende potverteerder ontkracht. De aanvullende steun is immers meer dan zomaar een vrijblijvend cadeau. Ze gaat steeds gepaard met voldoende aandacht voor activering en het structureel verbeteren van de situatie.

Gezonder

Een gezonde geest in een gezond lichaam. In Roeselare werken we op beide sporen. De stad heeft een rijke traditie en expertise inzake geestelijke gezondheidszorg en het is dan ook één van de speerpunten van het stedelijk gezondheidsbeleid. Het Tejo-huis is hierbij een prachtinitiatief. Hier kunnen jongeren heel laagdrempelig, gratis en anoniem terecht voor professionele psychologische ondersteuning; zeg maar EHBI, eerste hulp bij ik-weet-het-even-niet-meer.

Bij een gezond lichaam kijken we naar sport en beweging. De sportinfrastructuur kreeg en krijgt een update, met (ver)nieuw(d)e accommodatie voor de clubs, indoor en outdoor, maar even goed met aandacht voor de individuele sporter. Een Finse looppiste, een fitnessparcours doorheen het park, de rondtrekkende bewegingstuinen,…