Pleegzorgstad Steven Dewitte

29 Juni 2018

Pleegzorgstad Steven Dewitte

  Het antwoord werd JA! Gemeenteraadslid Steven Dewitte stelde onderstaande vraag in de laatste gemeenteraad en zorgde er zo voor dat Roeselare voortaan een Pleegzorgstad is. De volledige vraag en uitleg kan je hieronder vinden: 'In Roeselare worden er momenteel 60 kinderen opgevangen door pleeggezinnen. Dat zijn er al heel wat, maar jammer genoeg wachten er nog zowat 167 kinderen en jongvolwassenen op een warm, West-Vlaams nest.Pleegzorg West-Vlaanderen heeft daarom vorige maand een oproep gelanceerd naar de lokale besturen. Ze vragen de stad om mee te helpen het draagvlak en voortraject bekender te maken en te ondersteunen. Ze hopen hiermee taboes te doorbreken, onwetendheid weg te nemen en zo vlugger de voortrajecten en begeleiding van bijkomende pleegouders te kunnen opstarten. Waardoor de wachtlijst snel kan worden afgebouwd en elk kind kan thuiskomen in een warm gezin.Mijn vraag is dan ook heel eenvoudig: heeft het hart van West-Vlaanderen ook een hart voor pleegkinderen ? En zullen we bijgevolg volop gaan voor de titel van pleegzorgstad?'