Openbare buitenklassen in Roeselare

16 Februari 2022

Openbare buitenklassen in Roeselare

In coronatijd is duidelijk geworden dat het zinvol, nuttig en boeiend kan zijn om buiten les te geven en te leren. Een groene buitenomgeving biedt namelijk heel wat leerkansen en -mogelijkheden. Buiten bewegen en leren prikkelt de kinderen én jongeren, stimuleert hun creativiteit en versterkt hun ontwikkeling in het algemeen, en is gewoon gezond. Zowel internationaal (er zijn mooie voorbeelden in Denemarken) als in Vlaanderen krijgt het buiten leren meer en meer aandacht en ondersteuning. Buiten leren kan natuurlijk op verschillende manieren georganiseerd worden, denk aan excursies, uitstappen, leerwandelingen. Maar één ervan is zeker ook de zogenaamde "buitenklas", de naam zegt het zelf. Sommige scholen, ook in Roeselare, hebben het geluk voldoende eigen ruimte te hebben die op die manier al ingericht is of zo kan ingericht worden.Andere scholen hebben dit niet. We zouden het een goed idee vinden dat Stad Roeselare in samenspraak met de scholen die zelf geen ruimte hebben om een dergelijke buitenklas in te richten op zoek gaat naar een openbare ruimte op wandelafstand van die scholen die geschikt is of ingericht kan worden als buitenklas. Op die manier verhogen we de kansen op buiten leren voor alle kinderen van Roeselare.