Ontbrekende verbindingen in het fietspadennetwerk in Roeselare

08 Juni 2020

Ontbrekende verbindingen in het fietspadennetwerk in Roeselare

Op de gemeenteraad van maandag 25 mei 2020 stelde Eddy Demeersseman de vraag over een tweetal ontbrekende verbindingen in het fietspadennetwerk in Roeselare. Er zijn er uiteraard meer, maar deze twee zijn een goed voorbeeld. Ze situeren zich beide aan de Noordzijde (Beveren) van Roeselare en zouden een goed ontsluiting met het buitengebied ten Noorden van Roeselare mogelijk maken. (zie kaartje) Op onze vraag kwam vanuit het stadsbestuur een eerder ontnuchterend, niet heel erg hoopvol antwoord;- we zijn ermee bezig- maar beide dossiers liggen (erg) moeilijk- er is ook vraag vanuit provinciaal fietsknooppuntennetwerk om dit probleem te verhelpen- de provincie zal mee initiatief nemen- we hopen dit voor het einde van de legislatuur te realiseren Wij vanuit Groen hebben erop aangedrongen dat deze en andere ontbrekende verbindingen toch op relatief korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Het ontbreken van deze stukken maken het geheel van het fietspadennetwerk in Roeselare immers minder aantrekkelijk.Wat ons betreft dus een belangrijk punt. We zullen op de gemeenteraad in elk geval burgemeester en schepenen helpen herinneren aan dit werkpunt.