Moermanpark : groot projectgebied zonder parking verworven!

29 Maart 2022

Moermanpark : groot projectgebied zonder parking verworven!

Groen Roeselare is opgetogen dat deze meerderheid in dit dossier niet meer wacht tot de volgende legislatuur om de Moermanparking om te vormen tot het Moermanpark. Bert Wouters : "Van bij de aankoop vorig jaar hebben wij hier voor gepleit. We hebben buurtbewoners gecontacteerd. We hebben de stad er warm voor gemaakt. En zie: met dit plan zou de reconversie van de site gerealiseerd zijn nog voor er oorspronkelijk over gepraat zou worden! Top nieuws." De selectieleidraad die voorlag op de gemeenteraad was prima. Over eventuele constructies zijn we voorzichtig: voor sanitair is dit oké, voor horeca zijn we geen grote voorstander. Al kan dat eventueel ingebed worden in de aangrenzende gebouwen en kan je wel terrasruimte voorzien in een breder uitgevoerde rand of zo. We moeten ook opletten om niet te veel verschillende functies in dit park te willen herbergen. Het Sint-Sebastiaanspark is daar eigenlijk al een minder goed voorbeeld van (en daar komt nu in de zomer dus nog die pop up bar bij). Kiezen is verliezen, maar dat is niet altijd verkeerd. Wij zouden durven voorstellen om bij de aanleg te kiezen voor maximale biodiversiteit. Het staat gelukkig in de leidraad, de uitwerking zien we binnenkort. Twee voorstellen : uitbreiding van het projectgebied en geen ondergrondse parking Toch waren er 2 zaken die we graag aangepast zagen. We willen vooreerst het ontwikkelingsgebied uitgebreid zien. Zo willen we dat de Cichoreistraat meegenomen wordt in het ontwerp. De Cichoreistraat meenemen legt uitdrukkelijk de link naar het "kleine Bassin" en de Ronde Kom. De verbinding van de Brugsesteenweg met het hart van het centrum in een duidelijke groen-blauwe as tot aan het Deconinckplein wordt realiteit. Vervolgens willen we de mogelijkheid van een ondergrondse parking onder het park volledig uitsluiten. In functie van de ontharding, waterinfiltratie en de mogelijkheid van volwaardige bomen op de site is zo’n ondergronds betonnen blok nefast. Om technische redenen is de meerderheid in de stemming niet gevolgd, maar inhoudelijk heeft deze meerderheid bij monde van schepen Muylle zich vol geëngageerd om beide punten waar te maken.We blijven dit belangrijk project positief in de goede richting duwen.