Meer informatie ter beschikking van elke burger

03 Mei 2022

Meer informatie ter beschikking van elke burger

Om burgers bij het lokale beleid te betrekken, is het belangrijk dat ze toegang krijgen tot zo veel mogelijk voorbereidende documenten van de gemeenteraad.In Roeselare is dit tot nu toe niet geval. Als burger moet je het tot nu toe doen met een simpele en weinig toegankelijke agenda.Groen Roeselare is bij monde van Eddy Demeersseman voorstander van een ferme uitbreiding van de informatie. Onderzoek leert dat inwoners van twee op de drie steden en gemeenten in Vlaanderen, zoals in Roeselare, het momenteel moeten stellen met een agenda die acht dagen op voorhand online komt. Wat achter de vaak cryptisch omschreven agendapunten schuilgaat, hebben burgers vaak het raden naar. Referentie zijn de centrumsteden De echte referentie voor Roeselare zijn uiteraard de centrumsteden. Hetzelfde onderzoek leerde dat de dertien centrumsteden, op Mechelen na, investeerden in digitale raadpleegomgevingen. In Antwerpen, Gent, Aalst, Hasselt, Leuven, Oostende en Genk worden ontwerpbesluiten en doorgaans ook bijlagen bekend gemaakt. In Kortrijk zijn ontwerpbesluiten zonder bijlagen te downloaden. In Roeselare blijft het dus bij een agenda. Onze vraag op de gemeenteraad : Wat is de reden om enkel de agenda te publiceren? En dus niet de toelichtende nota, de voorstellen van besluit en de bijlagen? Zijn er plannen om dit te wijzigen? Goed nieuws De burgemeester en de meerderheid vond dit een goede beslissing. Samen met de fractieleiders wordt één en ander in afspraken gegoten. Het technologisch platform is al ter beschikking. In het najaar kunnen de burgers in Roeselare zich sneller en vollediger informeren.