Laat ons het stuk openbaar groen terug kopen

24 December 2020

Laat ons het stuk openbaar groen terug kopen

Groen Roeselare blikte terug op het afgelopen jaar en er bleef een ongemakkelijk gevoel hangen bij de partij. Enkele maanden geleden verkocht de stad een stukje groen langs de spoorweg. Een verkoop die heel wat controverse teweeg bracht. Er zou sprake zijn geweest van vriendjespolitiek en een oneerlijke manier van werken.  "Er was inderdaad heel wat om te doen. De enige winnaar in dit verhaal is de antipolitiek. We waren dan ook tevreden dat er een objectief kader is gekomen om met dergelijke dossiers om te gaan. Maar we moeten wel vaststellen dat zowel de politiek als de stad hier niet als betrouwbare partner naar voor komt.” vertelt gemeenteraadslid Bert Wouters. De partij is altijd tegen het verkopen van openbaar domein. We vinden het zelfs nodig om meer te investeren in de aankoop en aanleg van de openbare ruimte. Volgens Groen is ook het gezin in kwestie slachtoffer in deze zaak. Ook al betaalden ze een correcte prijs volgens het schattingsverslag, ze wilden een uitbreiding voor hun tuin, maar kregen een stuk openbaar groen. Omdat de bestemming dus niet werd gewijzigd blijven ze achter met een stukje grond waarvan ze eigenaar zijn, maar dat ze niet tenvolle kunnen benutten. Bert Wouters: "De hele zaak heeft een bittere nasmaak. We voelen ons als een autoverkoper die iemand een droomwagen verkoopt en die achteraf de baan niet blijkt op te mogen. Ook al stemden we zelf niet in met de verkoop, toch voelen we ons als medeaandeelhouder van de stad, medeverantwoordelijk. We willen dat Roeselare gezien wordt als een betrouwbare partner. Ook voor het imago van de politiek als geheel is dit niet goed." Groen Roeselare zegt te begrijpen dat het voor de meerderheid moeilijk is om dit dossier opnieuw boven water te halen. Je kan moeilijk je eigen beslissingen terugdraaien.  "Wij willen de aanzet geven om ervoor te zorgen dat er geen slachtoffers, maar alleen winnaars zijn in dit dossier. Daarom vragen we om dat perceel tegen de zelfde prijs terug te kopen.  Met Groen geloven we ook heel sterk in het potentieel van deze zone naast de spoorweg. De stad moet meer investeren in ruimte en groen. We willen dat het fietspad wordt doorgetrokken als fietssnelweg tot Lichtervelde en ook dat de groenzone wordt aangekleed met picknickbanken, bomen en speeltoestellen, als kwalitatieve rustplek voor derecreatieve fietsers.” besluit Bert Wouters