In Roeselare mag een privébedrijf de snelheid niet controleren

11 December 2021

In Roeselare mag een privébedrijf de snelheid niet controleren

Sinds 1 februari dit jaar kunnen gemeenten via GAS-boetes zelf ­beperkte snelheidsovertredingen bestraffen in zones-30 en -50, omdat de handhaving in bebouwde kom te vaak dode letter bleef. ­Op de gemeenteraad van november 2021 stond dit punt principieel op de agenda.In principe staat het de gemeenten vrij om te kiezen of ze deze opdracht opnemen en hoe ze deze dan opnemen. Met hoe bedoelen. Doet de gemeente het zelf of besteden ze dit uit aan een private firma.Enkele gemeenten hebben ervoor gekozen om daarvoor scheep te gaan met een private onderneming. Zie ook een artikel in De Standaard. Groen Roeselare vindt dit zeker geen goed idee (zie verder) en legde daarom Eddy Demeersseman een amendement voor op de gemeenteraad. "De gemeenteraad beschouwt het innen van de administratieve geldboete voor snelheidsovertredingen als een publieke opdracht. De gemeenteraad kiest ervoor om deze opdracht te laten uitvoeren door de lokale politie.” Dit amendement werd goedgekeurd door alle fracties met uitzondering van de NVa-fractie. Motivatie  Verkeersveiligheid is een duidelijk publieke opdracht.  De overheid moet zelf de trajecten kunnen bepalen en ook alle mogelijke ingrepen kunnen doen die de verkeersveiligheid bevorderen.En niet zoals je in het artikel kunt lezen omgekeerd. De firma die aan de gemeente oplegt wat kan en niet kan op het vlak van verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid is de doelstelling, niet het verwerven van inkomsten. Privacy. Het gebruik van cameracontroles is op zich al een delicate evenwichtsoefening tussen privacy en veiligheid. Daarbij moet de democratische controle vanuit de gemeenteraad of de politieraad voluit haar werk kunnen doen. De camerabeeldvorming moet zeer secuur bewaakt worden zodat oneigenlijk gebruik onmogelijk is.