Handen tekort in Roeselare

24 Januari 2022

Handen tekort in Roeselare

Er zijn vele handen en koppen in tekort in Roeselare. Inderdaad, de situatie in heel Vlaanderen maar nog sterker in Roeselare is alarmerend. Vele vacatures geraken niet meer ingevuld. De werkloosheid is historisch laag en dit sinds de eerste maanden van 2021.  Er is sprake van een ferme mismatch. De werkzoekenden hebben niet of onvoldoende de competenties die bedrijven en organisaties nodig hebben. Er is voorlopig geen perspectief op verbetering in 2022. Economische activiteit en innovatie dreigt stil te vallen door het gebrek aan geschikte en voldoende geschoolde arbeidskrachten.Steven Dewitte vroeg op de gemeenteraad van januari 2022 wat Roeselare concreet aan acties onderneemt om dit probleem aan te pakken: Hoe kunnen meer mensen aangetrokken worden om te werken in bedrijven en organisaties in Roeselare ? Welke troeven zetten we in ? Bedrijven trekken heel wat buitenlandse (vooral Europese) werknemers aan. Hoe kunnen we hen hierbij ondersteunen? Hoe zorgen we ervoor dat deze werknemers zich hier thuis voelen? Hoe zorgen we ervoor dat hun families hier op een vlotte manier integreren? Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende werkzoekenden en werkenden een adequate opleiding en vorming kunnen bieden?       https://pxhere.com/nl/photo/1056726?utm_content=shareClip&utm_medium=referral&utm_source=pxhere