Groen vraagt de ontwikkeling van een eigen stadsontwikkelingsbedrijf

31 Maart 2021

Groen vraagt de ontwikkeling van een eigen stadsontwikkelingsbedrijf

Naar aanleiding van de ontwikkelingen op voormalige terreinen van Dumont-Wyckhuyze en Damman-Croes zien we veel goede wil maar ook heel wat gemiste kansen.Stad Roeselare moet zijn eigen stadsontwikkeling volledig in handen durven nemen in plaats van een soort schimmenspel met private ontwikkelingsmaatschappijen op te zetten.Dit is volgens ons de enige manier om tot waarachtig innovatieve en gestructureerde inspanningen te komen die de levenswaardigheid van onze stads- en dorpskernen echt kunnen verhogen. Daarom heeft Groen Roeselare op de gemeenteraad van maart 2021 nogmaals het voorstel van de opstart van een eigen stadsontwikkelingsbedrijf Roeselare op tafel gelegd. Het is de manier om vlot grip te krijgen op de eigen ontwikkelingen. Om de nodige verdichting te combineren met vergroening en ontharding en daarnaast ook betaalbaarheid. Vernieuwingen in het stedelijk woonbeleid kunnen hierdoor gestimuleerd of ondersteund worden. Het helpt daarnaast mee bouwen aan de weg naar klimaatneutraliteit, bereikbaarheid en mobiliteit. Een stadsontwikkelingsbedrijf werkt niet alleen op grote schaal aan de herinvulling van leegstaande fabrieken en terreinen, maar ook met particuliere woningen. Nu en straks zijn en komen er vele sites die (her)bestemd en opnieuw ingevuld dienen te worden. Zo'n stadsontwikkelingsbedrijf komt er dus beter vroeger dan later