Gemeenteraad 25 januari

25 Januari 2021

Gemeenteraad 25 januari

Groen Roeselare lanceert het "Pompierpark" Twee jaar geleden deden we al voorstel om in de buurt van de brandweer een villa met park aan te kopen. Het kan de aanzet zijn voor een nieuw park in de buurt.  Meer info: https://www.groenroeselare.be/pompierpark    Circulatieplan Rumbeke Recent (op 7 januari 2021) werd er een online laatste bijeenkomst van het burgerpanel met betrekking tot het circulatieplan in Rumbeke georganiseerd. Kwamen daarin aan bod : de toelichting van de resultaten van het verkeersonderzoek, antwoorden op de vragen rond sluipverkeer, antwoorden op vragen rond vrachtverkeer, bespreking en verkeerskundige toetsing van de scenario's op basis van het verkeersonderzoek, een synthesebeeld op basis van verkeersonderzoek en ontwerpend onderzoek. Intussen moet ik vaststellen dat er al door burgers van het burgerpanel, uiteraard gedeeltelijk, over gecommuniceerd wordt op bv Facebook. Voor alle duidelijkheid ik verwijt hen niets. Dit lijkt me een basisrecht van burgers die deelnemen aan een participatietraject. Ik moet wel vaststellen  dat de gemeenteraad tot nu toe op generlei wijze geïnformeerd werd of inzage kreeg in de resultaten van zowel het onderzoek als van de bespreking op het burgerpanel. Er was nochtans al voldoende tijd en gelegenheid (commissies en deze gemeenteraad). Vragen: - zou de schepen het geen goede zaak zijn dat de achterliggende studies, de presentaties en de verslagen van het burgerpanel per direct ter beschikking gesteld worden van de gemeenteraadsleden? En dat dit thema zo snel als mogelijk geagendeerd op de bevoegde commissie? - wat is de verdere planning en timing van het proces rond het circulatieplan Rumbeke? Ik heb begrepen dat deze groep van burgers gesproken heeft. Wat nu ? Wanneer wordt het besluitvormingsproces afgerond? We benadrukken het belang van een snelle terugkoppeling en openbaarheid van de stand van zaken van het onderzoek. Hij hoopt dat de  fractieleiders toegang krijgen tot het volledige dossier. Tussenkomst trouwen op locatie Groen Roeselare vraagt dat het ook in Roeselare mogelijk zou worden om in de deelgemeentes of in openlucht in het huwelijksbootje te stappen. Dit kan al in verschillende gemeentes.Meer info: https://www.groenroeselare.be/trouwen   Tussenkomst aankoop openbaar groen Groen Roeselare blijft tegenstander van het verkopen van openbaar domein en vindt daarentegen dat er extra in geïnvesteerd moet worden. Meer info: https://www.groenroeselare.be/laat_ons_hetstuk_openbaar_groen_terug_kopen    Tussenkomst parkeren: Bij het item over het nieuwe parkeerreglement en parkeertarieven onthouden we ons. Over het reglement en de aanpassingen erin, gaan we weinig discussiëren. Over het mobiliteits- en parkeerbeleid van de stad des te meer. Wij blijven herhalen dat de stad hier blijft achteromkijken. De visie van een winkelstraat waar je met de auto moet doorkunnen is totaal verouderd. Daartegenover moet je meer inzetten op de winkelbeleving.  Aangenaam is het op zaterdagnamiddag in Ooststraat en omliggende niet, laat staan gezellig. En daar heeft de rij aanschuivende auto’s alles mee te maken. De keuze voor meer shop en go plaatsen toont dat de stad niet kiest om het centrum autoluwer te maken, zoals in het eigen mobiliteitsplan staat. Die shop en go plaatsen zuigen integendeel nog meer auto’s naar het centrum. Je kan ze nuttig inzetten bij handelskorrels buiten je centrum of in deelgemeentes, waar je vlug in ’t passeren een commissietje doet. Wie in het kernwinkelgebied komt winkelen, komt niet voor een half uur. Durf bereikbaarheid niet te verwarren met “met de auto voor de deur” kunnen staan. Parkeerplaatsen in de buurt zijn er genoeg. Zet meer in op de promotie van het eerste uur gratis in de parkings. Trek je publiek aan met een mooi, gezellig en aangenaam centrum, waar je graag je namiddag komt spenderen. Kijk gerust naar Kortrijk dat na een moeilijke periode zijn rug recht en waar het centrum met zijn autovrije en autoluwe delen opnieuw begint te bruisen. De keuze die je hier maakt is niet de keuze van de toekomst. Meer en meer mensen zullen niet meer naar het centrum van Roeselare komen om een namiddagje te shoppen, vrees ik. Dit is niet onze keuze.   Tussenkomst VZW shopping en Centrum Roeselare. Op welk beleidsdomein geeft de stad zijn volledige bevoegdheid uit handen? Nee, niet volledig natuurlijk, maar de overeenkomst met de vzw Shopping en Centrum Roeselare gaat heel ver. Het organiseren van de evenementen rond kerst en batjes en zo, inclusief het openbaar domein, het wordt volledig uitbesteed. Een blanco cheque geven zonder dat daar iets tegenover staat. Daarbij vinden we dat de creativiteit die de organisatoren aan de dag leggen, nogal minimaal is. Hoe deden we dat vorig jaar en hoe doen ze dat bij de buren?  Het resulteert in een wat grijs aanbod. Het stadspersoneel beschikt nochtans over voldoende bekwaamheid om er een frisse wind door te laten waaien. Nieuwe ideeën en de nodige creativiteit zouden kunnen zorgen voor meer sfeer en een diversiteit in het aanbod. Citymarketing zoals dat hoort te zijn. Wanneer je de regie volledig uit handen geeft heb je echter het risico dat je de controle verliest van hoe je stad wordt gepromoot of bestaat zelfs de kans dat deze contraproductief is.  Een bijkomend probleem voor ons is de exclusiviteit die de vzw krijgt. Ze zijn het eerste en enige aanspreekpunt voor de stad. Om een tweede aanspreekpunt te kunnen worden moeten minstens 50 handelaars zich verenigen. Wij zouden willen dat de stad niemand uitsluit die niet wil meestappen in het verhaal van deze vzw. Dat niet elke individuele stem in een debat kan klinken willen we begrijpen, maar als men zich met 10 verenigt moet je wat ons betreft toch ook gehoord worden.  Er bereiken ons ook cowboyverhalen. Veel druk om hoge lidgelden te betalen, wat voor starters zeker niet evident is. Kan er geen systeem worden uitgewerkt dat starters gratis of tegen een verminderd tarief kan betrekken? Tot slot hopen we dat de focus niet te zeer op het kernwinkelgebied alleen blijft liggen. Wij zouden willen dat de stad ook werk maakt van verenigingen en aanspreekpunten in de deelgemeenten en specifieke gebieden of straten zoals de Ardooisesteenweg en de Westlaan. Neem die laatste eens en tel het aantal handelszaken op, het is al meer dan de moeite. Al moet het nog steeds de stad blijven die het beleid maakt, niet de handelaars. Tussenkomst huisvesting verenigingen Wij zijn blij te zien dat onze opmerkingen op de commissie  zijn toegevoegd aan het besluit. Dit is een reglement die een norm heeft naar energiezuinigheid , duurzaamheid  en rekening houdt met de hinderpalen van verenigingen en helpt om de verschillen tussen grote en kleine verenigingen weg te werken.