Groen Roeselare vraagt duidelijke omkadering gebruik drones

11 December 2020

Groen Roeselare vraagt duidelijke omkadering gebruik drones

Groen Roeselare is blij dat er geluisterd wordt naar haar vragen in verband met het gebruik van drones . De laatste dagen is duidelijk geworden dat zonder deze omkadering gouverneurs en politie hun bevoegdheden te ruim interpreteren. Steven Dewitte: “Drones kunnen zeker nuttig en zinvol zijn. Denk maar aan het opsporen van vermiste kinderen of om mooie beelden van de stad te maken. In combinatie met de nieuwste technologie zijn ze echter ook een gevaarlijk instrument. Daarom vragen wij al langer om een duidelijker kader voor het gebruik ervan. Begin deze maand werden onze opmerkingen nog weggelachen door alle andere partijen. ” Ondertussen neemt iedereen de vraag van Groen Roeselare ernstig. De laatste dagen is immers gebleken dat de politie erover nadenkt drones met warmtecamera’s in te zetten tijdens de eindejaarsfeesten. Zo kunnen burgers worden gecontroleerd of ze wel de coronamaatregelen naleven. Veel mensen vinden dit een stap te ver en een inbreuk op hun privacy. “Ook wij met Groen vragen respect voor de privacy van de Roeselaarse burger en daarom hebben wij op de gemeenteraad begin december al voorgesteld om duidelijk vast te leggen in welke situaties het gebruik toegelaten is. De burger weet namelijk niet wanneer hij gecontroleerd wordt. Hij moet duidelijker worden geïnformeerd en altijd van zijn inzagerecht gebruik kunnen maken. Zijn individuele rechten gaan voor en moeten worden versterkt.” aldus nog het gemeenteraadslid. Volgens Groen Roeselare is het belangrijk om een wederzijds vertrouwen tussen burger en politie te behouden en daar goeie afspraken rond te maken. De partij is dan ook blij dat de politieraad werk gaat maken van deze omkadering.  Zo kan de drone worden ingezet bij gevaarlijke interventies en het opsporen van vermiste personen maar worden er ook beperkingen opgelegd om willekeur te vermijden.