Steven Dewitte: "Er zit meer in een liedje dan je denkt."

07 Mei 2013

Vaak hoor ik de reactie dat ons OCMW enkel voor de "leefloners" is. Dat het zich enkel maar moet bezig houden met armoede en doelgroepen.Een onterechte stelling naar mijn mening!

 In de missie van het OCMW staat duidelijk vermeld dat iedere inwoner een menswaardig leven moet hebben. Gaan we dan de term menswaardig koppelen aan iemand zijn inkomen? Ik hoop van niet.

Ik zie een OCMW als de wachter die zorgt dat iedereen zijn basisbehoeftes heeft. Daarom investeert en ontwikkelt een OCMW zich op zoveel verschillende velden.

 7 werken:

  •  de hongerigen spijzen: voor diegene die zelf geen eten kunnen kopen zal het OCMW altijd hulp bieden hetzij via voedingspakketten of via leefloon
  • de dorstigen lessen: in de dienstencentra kan je terecht voor een koffie en gezellige babbel. Daarnaast ben je er welkom voor de vele activiteiten (dorst naar ontspanning)
  • de naakten kleden: hoeveel kinderen zouden er al niet geboren zijn in ons moederhuis ? (Bijna 70 000)
  • de vreemdeling herbergen: via ons lokaal opvanginitiatief laten we niemand over aan zijn lot
  • de zieken verzorgen: een heus ziekenhuis staat hier tot uwer beschikking
  • de gevangene bezoeken: zij die opgesloten zitten tussen hun muren, gevangen in de eenzaamheid; ook die probeert het OCMW te bereiken. Met een netwerk van vrijwilligers worden die mensen opgebeld en bezocht voor een babbel en een tas koffie.
  • de doden begraven: ook dit moet jammer genoeg soms gebeuren maar vergeet ook niet hoeveel mensen hun laatste jaren bij het OCMW doorbrengen in een van de mooie rusthuizen.

 Zonder te katholiek te willen klinken, kan je gerust zeggen dat het OCMW het barmhartig gezicht is van je lokaal bestuur en meer is dan een doorsnee "armoede bestrijder".