Roeselare is 'r voor jou, jou en jou.

31 Maart 2013

Roeselare is weer aantrekkelijk voor jonge gezinnen, je  kon het onlangs lezen in de krant.  Een zin uit het artikel verontrustte Groen fractieleidster Leen Sercu echter:  "Maar ook Roeselare is een beetje aan het afglijden. Het aantal allochtonen neemt toe, waardoor het onveiligheidsgevoel stijgt. "  Een uitspraak van 2 twintigers, die er meteen aan toevoegden: "We hopen dat het stadsbestuur dit in de hand houdt, want we willen onze zoon graag een zorgeloze kindertijd bieden hier in Roeselare." Het is een heel trieste redenering om er zomaar vanuit te gaan dat een stijging van het aantal allochtonen alleen kan leiden tot een groter onveiligheidsgevoel.  In een stad waar ook allochtonen wonen, kunnen kinderen niet zorgeloos opgroeien? Terwijl heel wat mensen van andere origine zich precies in onze stad vestigen, om hun kinderen een betere toekomst te geven dan zijzelf hadden. Eigenlijk staan de neuzen van alle ouders in dezelfde richting: hun kinderen zorgeloos laten opgroeien en zoveel mogelijk kansen op een betere toekomst geven.Toegegeven, samenleven is niet gemakkelijk. Samenleven  met verschillende generaties, met de buren,  misschien wel met je huisgenoten, en ja ook samenleven met  verschillende culturen. Ontkennen dat er moeilijkheden zijn, wil Leen Sercu geenszins doen.  Maar de moeilijkheden enkel toeschrijven aan een groep mensen op basis van hun herkomst, dat gaat haar echt wel te ver.

Ze stelt voor: "Laten we mensen van andere origine bekijken  met een open geest. Doe een babbel met die "allochtoon" en je zal merken dat je angst misschien wel ongegrond is.  Wie weet ben je een leuke buur rijker."

De ideale dag om ermee te beginnen is vrijdag 31 mei : "Dag van de buren"

Ondertussen doet de stad er heel wat aan om dat samenleven zo goed mogelijk te laten verlopen. Surf eens naar Roeselare Integratiedienst?