Groen Roeselare lanceert het "Pompierpark".

25 Januari 2021

Groen Roeselare lanceert het

Twee jaar geleden deed Groen het voorstel om de villa met parktuin op de hoek van de Veldstraat en de Koning Albert I-laan aan te kopen. De partij zag dit als een opportuniteit voor de ontwikkeling van een nieuw stadspark." Bert Wouters, gemeenteraadslid Groen: " Een kleine 500 mensen ondersteunden onze vraag middels de petitie die we toen voerden. Er is een zeer grote nood aan meer groen in Roeselare, ook in het centrum. Om onze stad leefbaar te houden moeten we durven investeren hierin en een visie ontwikkelen." Volgens Groen Roeselare zou een extra park in deze hoek van de stad een enorme meerwaarde zijn. De partij verwijst ook naar het vroegere stationspark.  "Op sociale media gaat een oude foto rond van dit ter ziele gegane park. Wie de reacties wat kon volgen kan duidelijk vaststellen dat er een breed draagvlak is onder de inwoners. Het pompierpark zou een mooi alternatief zijn. Er zijn namelijk nog kansen aansluitend op dit stuk grond. Aanliggende percelen zoals het sportveld van het Klein Seminarie, de hondenloopweide, de bedding van de Mandel tot zelfs aan de terreinen van de brandweer, indien zij zouden verhuizen. Andere functies kunnen geïntegreerd worden" aldus Bert Wouters .  De partij wil weten of er feitelijke gesprekken geweest zijn met de eigenaar van de villa over een eventuele aankoop en vraagt zich af wat de bredere visie is van de stad op de toekomstige ontwikkeling van de buurt.